Tăng cường kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng

17:42 - Thứ Tư, 29/04/2020 Lượt xem: 322 In bài viết

ĐBP - Nhằm đảm bảo việc triển khai, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đúng theo quy định hiện hành, tiền DVMTR được chi trả đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đặc biệt quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền DVMTR. Nhờ thực hiện tốt công tác này nên trong thời gian qua đảm bảo việc chi trả kịp thời, đúng đối tượng và hướng dẫn chủ rừng sử dụng tiền DVMTR đúng mục đích, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR rừng lồng ghép với công tác kiểm tra, giám sát chi trả DVMTR tại cộng đồng bản Huổi Min, phường Sông Đà (TX. Mường Lay).

Từ năm 2019 đến nay Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ trì phối hợp với Ban Kiểm soát Quỹ, Hạt Kiểm lâm và các đơn vị liên quan tổ chức 5 cuộc kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền DVMTR của cán bộ Ban điều hành Quỹ; trình tự, thủ tục nhận tiền DVMTR từ Ngân hàng số ViettelPay Điện Biên; việc quản lý sử dụng tiền, ghi chép sổ tay chi trả DVMTR của một số chủ rừng trên địa bàn các huyện: Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Ảng, Tủa Chùa và  TX. Mường Lay. Bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát còn được lồng ghép trong các buổi tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR và trong quá trình chi trả tiền DVMTR. Quỹ cũng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo hợp đồng đã ký kết của các đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh.

Bà Đặng Thị Thu Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  tỉnh cho biết, trong công tác kiểm tra, giám sát; cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tập trung vào các nội dung quản lý, sử dụng tiền DVMTR, công tác xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR, việc ghi chép Sổ tay tuần tra bảo vệ rừng, sổ tay chi trả DVMTR; việc nhận tiền DVMTR của các hộ nhận khoán. Bên cạnh đó, cán bộ Quỹ thực hiện đối chiếu các chứng từ liên quan nhằm chỉ trả những mặt tích cực, tồn tại và hạn chế trong quá trình quản lý, sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng cung ứng DVMTR; kế hoạch tuần tra canh gác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng… Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy việc chi trả tiền DVMTR của cán bộ Quỹ diễn ra nghiêm túc, công khai, minh bạch. Việc ghi chép sổ tay của chủ rừng là cộng đồng được trưởng nhóm ghi chép tương đối rõ ràng, thủ tục nhận tiền qua Ngân hàng số ViettelPay đơn giản, không mất nhiều thời gian... Cũng qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR để có hướng giải quyết, khắc phục hoặc tham mưu với các ban, ngành chức năng điều chỉnh, bổ sung các quy định chưa phù hợp.

Huyện Điện Biên Đông có gần 15.300ha diện tích cung ứng DVMTR thuộc lưu vực sông Mã và gần 212,5ha rừng cung ứng DVMTR lưu vực nội tỉnh. Nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nên trong năm 2019 Quỹ đã chi trả tiền DVMTR cho 327 chủ rừng (137 chủ rừng là cộng đồng thôn, bản; 190 chủ rừng là hộ gia đình) với tổng số tiền chi trả gần 7 tỷ đồng. Với người dân vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây thì số tiền này có ý nghĩa không nhỏ trong việc góp phần giúp bà con cải thiện sinh kế, tăng thu nhập. Và nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chi trả tiền DVMTR lồng ghép với việc tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR nên chủ rừng yên tâm bảo vệ rừng. Một số xã có diện tích rừng cung ứng DVMTR lớn, như: Pú Hồng (hơn 1.940ha); Phì Nhừ (trên 1.820ha); Luân Giói (gần 1.525ha)… nhờ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng nên diện tích rừng được bảo vệ tốt.

Còn tại TX. Mường Lay qua kiểm tra, giám sát, tuyên truyền về việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR năm 2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại các tổ dân phố 1, 2, 6, bản Huổi Min (phường Sông Đà); các bản: Chi Luông 1, Đớ (phường Na Lay); Tạo Sen, Ho Cang, Mo 1, 2 (xã Lay Nưa) cho thấy, các chủ rừng là cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố đã thực hiện tốt việc bảo vệ, phát triển hơn 5.500ha rừng. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, sử dụng tiền tại các cộng đồng thôn, bản; đồng thời cán bộ Quỹ kịp thời trao đổi, hướng dẫn người dân ghi chép sổ tay chi trả DVMTR cụ thể, khoa học; hướng dẫn người dân sử dụng nguồn tiền DVMTR đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Bài, ảnh: Gia Kiên
Bình luận
Back To Top