Kinh tếMôi trường rừng

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên

Tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Mường Nhé

10:22 - Thứ Năm, 06/08/2020 Lượt xem: 650 In bài viết

ĐBP - Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé tổ chức tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho diện 66 cộng đồng thôn, bản được hưởng DVMTR thuộc 11 xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, thu hút hàng trăm lượt người tham gia.

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR cho chủ rừng là cộng đồng trên địa bàn xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé).

Tại các buổi tuyên truyền, chủ rừng được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Cán bộ Quỹ hướng dẫn chủ rừng sử dụng, ghi chép Sổ tay chi trả DVMTR, Sổ tuần tra bảo vệ rừng cung ứng DVMTR; quản lý và sử dụng tiền DVMTR... Từ đó giúp chủ rừng, thành viên Ban quản lý rừng cộng đồng nắm được cách ghi chép, theo dõi và quản lý, sử dụng tiền DVMTR đúng mục đích, có hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Các chủ rừng đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên trực tiếp vào cộng đồng các thôn, bản để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân công tác quản lý, sử dụng tiền DVMTR theo quy định; xem xét mở các lớp tập huấn cho chủ rừng (là thành viên Ban quản lý rừng cộng đồng) về xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tiền theo quy định; cách ghi chép và hướng dẫn thêm các mẫu biểu trong Sổ tay chi trả DVMTR cộng đồng...

Tin, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác