Kinh tếNông thôn mới

Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

08:22 - Thứ Năm, 07/01/2021 Lượt xem: 1862 In bài viết

ĐBP - Dự ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), gồm: 21 xã đạt chuẩn và 17 xã cơ bản đạt chuẩn. Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, các địa phương đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, nỗ lực huy động các nguồn lực tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao và tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

Tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu xây dựng NTM nâng cao. Trong ảnh: Người dân xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) chăm sóc mô hình rau an toàn.

Ðược chọn là xã điểm trong xây dựng NTM kiểu mẫu, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM (năm 2017), xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu quan điểm, mục tiêu, nội dung xây dựng NTM nâng cao; chủ động thực hiện lồng ghép nguồn hỗ trợ từ các chương trình, chính sách để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo quy định, để đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thì bắt buộc xã các xã phải đạt xã NTM nâng cao và phải hoàn thành 34 chỉ tiêu của 16 tiêu chí theo Quyết định 330/QÐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn NTM nâng cao”. Những tiêu chí mới này cơ bản là sự nâng cao 19 tiêu chí NTM đã đạt. Tính đến nay, xã Thanh Hưng đã cơ bản hoàn thành 14/16 tiêu chí NTM nâng cao. Xã đang nỗ lực thực hiện những tiêu chí khó còn lại. Trong đó, tiêu chí giao thông cần đầu tư xây dựng cứng hóa, bê tông hóa 5,59km đường trục thôn, bản; 13,71km đường ngõ, xóm; 16,73km đường trục chính nội đồng. Ðối với tiêu chí thông tin và truyền thông cần nâng cấp loa truyền thanh xã và hệ thống loa các thôn, bản; tiêu chí tổ chức sản xuất cần phát triển sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Tuy khó là vậy, nhưng trên tinh thần quyết tâm cao nên chính quyền địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề án nhằm triển khai thực hiện.

Không chỉ bước đầu thành công trong xây dựng xã điểm Thanh Hưng về NTM nâng cao, việc triển khai xây dựng NTM nâng cao ở các xã đã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh cũng có những chuyển biến tích cực.

Ðối với xã Thanh Xương, theo ông Ngô Minh Cương, Chủ tịch UBND xã, năm 2017, xã Thanh Xương được công nhận đạt chuẩn NTM. Ðể xây dựng NTM nâng cao, Ðảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ này. UBND xã xây dựng chương trình, đề án xã NTM nâng cao với mục tiêu đề ra là duy trì, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Sau khi tiến hành rà soát đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao, xã đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo trong triển khai thực hiện. Năm 2017, khi được công nhận NTM, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn xã mới đạt 87% thì đến nay đạt gần 95%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch năm 2017 đạt 76,6% thì nay đạt trên 90%. Bên cạnh sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước thì việc huy động sự đóng góp của nhân dân rất quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Giai đoạn 2016 - 2019, nhân dân đóng góp hơn 9,1 tỷ đồng, trong đó, hơn 6 tỷ đồng tiền mặt, hơn 6.160 ngày công, hiến hơn 3.149m2 đất. Thời điểm được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Thanh Xương còn nợ 2 nội dung nhỏ thuộc tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí nhà ở dân cư thì đến nay đã hoàn thành. Ðây là cơ sở quan trọng để Thanh Xương xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu trong thời gian tới.

Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Với tinh thần đó, sau khi được công nhận đạt chuẩn, các xã NTM đều quyết tâm củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ðể có được NTM nâng cao, kiểu mẫu thực chất, bền vững, phương châm thực hiện của tỉnh đề ra là “tranh thủ tốt mọi nguồn lực xã hội, có sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện các giải pháp theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra”. Ðặc biệt là tiếp tục khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; nâng cao nhận thức, tư tưởng không chủ quan trước những thành tựu đã đạt được, phải liên tục sáng tạo, đổi mới để hoàn thiện hơn nữa từng nhóm tiêu chí.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận