Quài Cang đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

08:54 - Thứ Hai, 17/06/2019 Lượt xem: 7613 In bài viết
ĐBP - Cách trung tâm huyện chưa đầy 2km, trước đây Quài Cang được coi là xã trọng điểm, phức tạp về ma túy của huyện Tuần Giáo. Ðể đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng chống ma túy, cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng chung tay phát động, triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở. Trong đó chú trọng vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong việc xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và thành lập các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, đặt hòm thư tố giác tội phạm tại các khu dân cư...

Ông Lò Văn Chiến, Trưởng Công an xã Quài Cang cho biết: Xuất phát từ tình hình thực tế của địa bàn, Công an xã triển khai thực hiện các kế hoạch công tác của Công an huyện Tuần Giáo về vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các loại tội phạm khác. Ðồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở tại 24 bản, tập trung tăng cường đảm bảo ANTT, nhất là đối với các bản cách xa trung tâm, như: Bản Kệt, bản Phủ, bản Ban... Ðến nay 24/24 khu dân cư đều thành lập được các tổ hòa giải, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng công an xã tích cực, chủ động cùng với công an phụ trách xã và Công an huyện bám địa bàn, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở; tuyên truyền rộng rãi đến các hộ gia đình và cộng đồng dân cư về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức cho các bản ký giao ước thi đua, ký cam kết trong việc phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy. Từ đầu năm đến nay, Công an xã tổ chức được hàng chục cuộc họp ở tất cả các bản và các tổ chức đoàn thể, trường học với hàng nghìn lượt người tham gia. Ðồng thời, Công an xã còn giúp cơ quan điều tra xác minh, giải quyết xử lý nhiều vụ việc về an ninh trật tự, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy, góp phần không nhỏ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Giải quyết tệ nạn ma túy có thể coi là điểm sáng trong công tác đảm bảo ANTT ở xã Quài Cang, đặc biệt là việc quản lý người nghiện sau cai đã và đang thực hiện có hiệu quả. Vào thời điểm trước năm 2010, xã có trên 300 người nghiện, kéo theo đó là xuất hiện các điểm bán lẻ ma túy, trộm cắp, tệ nạn xã hội… Nhưng nhờ sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể của xã, trong đó lực lượng Công an xã đóng vai trò nòng cốt đã thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình có người nghiện để thuyết phục, vận động đi cai nghiện tập trung. Nhờ đó mà số người nghiện trên địa bàn giảm mạnh theo từng năm. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, các tệ nạn xã hội cũng dần giảm. Những người đi cai nghiện trở về đều được theo dõi, quản, lý chặt chẽ ở khu dân cư. Hiện nay, toàn xã đã giảm còn khoảng 80 người đang quản lý tại cộng đồng. Ðể giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng... không kỳ thị, xa lánh mà thường xuyên quan tâm giáo dục họ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân, chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương để ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

Với cách làm chủ động, sáng tạo và nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân, xã Quài Cang tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhờ đó mà ANTT được đảm bảo, người dân yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Diệp Chi
Bình luận