Nâng cao chất lượng công tác dân vận góp phần giữ vững ANTT

08:23 - Chủ Nhật, 11/10/2020 Lượt xem: 6548 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Công an tỉnh Ðiện Biên luôn chú trọng, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới. Ðặc biệt, các phong trào “Dân vận khéo” đã và đang tạo dựng được dấu ấn đậm nét trong lòng quần chúng nhân dân; bám sát nhiệm vụ thực tiễn của từng đơn vị; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ về tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an “Vì nhân dân phục vụ”.

Nhờ đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền mà nhân dân đã tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Trong ảnh: Công an huyện Mường Nhé kiểm đếm vũ khí, vật liệu nổ đã vận động thu hồi.

Xác định công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, chiến lược, đóng vai trò to lớn trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), Ðảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác dân vận; thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các cấp, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng về công tác dân vận. Ðặc biệt, Công an tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận các cấp, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ). 5 năm qua, Công an tỉnh đã tổ chức 31.676 buổi tuyên truyền, phát 97.800 tờ rơi, xây dựng 1.815 pa nô, 1.520 đĩa CD tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, chuyển hóa các địa bàn phức tạp, trọng điểm về ANTT... được Công an tỉnh chú trọng thực hiện. Ðồng thời, Công an tỉnh đã tăng cường trên 3.000 lượt CBCS về cơ sở, trực tiếp bám, nắm địa bàn, đặc biệt là các điểm “nóng” về ANTT; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, không tin, nghe theo kẻ xấu xúi giục buôn bán các chất ma túy, gây rối trật tự công cộng... Qua phong trào, nhân dân đã cung cấp cho các lực lượng chức năng trên 13.920 tin có giá trị liên quan đến hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; chuyển hóa thành công 29 địa bàn cấp xã; đề nghị Bộ Công an đưa 27 xã ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT. Tổ chức có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với 1.101 hội nghị, tiếp thu 9.471 ý kiến tham gia đánh giá cao lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT. Duy trì hoạt động hiệu quả 4.051 tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở với 35 loại mô hình, điển hình như: 114 cụm liên kết về ANTT; 1.269 tổ an ninh nhân dân, 1.441 tổ an ninh xung kích, 52 dòng họ bình yên...

Ðược Ðảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo sát sao, các chi, đảng bộ trực thuộc và đảng bộ công an các huyện, thị xã, thành phố đã chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhất là các phong trào đã và đang đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa gắn với nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị. Với phương châm “Khéo tuyên truyền, khéo vận động, khéo tổ chức, thực hiện; bền vững, lan tỏa, có chiều sâu, hướng về cơ sở”, tới nay có 155 đơn vị, cá nhân đăng ký là điển hình “Dân vận khéo” (44 tập thể, 111 cá nhân); 7 tập thể, 5 cá nhân đăng ký “Dân vận khéo cấp tỉnh. Ban Thường vụ Ðảng ủy Công an tỉnh đã quyết định công nhận 65 điển hình (28 tập thể; 37 cá nhân) “Dân vận khéo” tiêu biểu.

Ðể phát huy hiệu quả công tác dân vận, lan tỏa các phòng trào “Dân vận khéo” gắn với đảm bảo ANTT, đặc biệt là thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020, Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong công an nhân dân đối với công tác dân vận. Phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận, MTTQ và các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận; tăng cường công tác đối thoại, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để làm tốt công tác hòa giải; tập trung rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ðồng thời, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đăng ký, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, trọng tâm là các lĩnh vực công tác công an, như: Cải cách thủ tục hành chính; thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT… Từ đó, xây dựng và củng cố mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng công an và nhân dân; góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác