Vấn đề bạn đọc quan tâm

Xin đặt trọn niềm tin

08:43 - Thứ Hai, 04/07/2016 Lượt xem: 14980 In bài viết

ĐBP - Như tin đã đưa: Chỉ hơn một tháng sau khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp, ngày 29/6/2016 tại hội trường 2A - UBND tỉnh, đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong kỳ họp này, bằng những lá phiếu dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành việc bầu ra các chức danh chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo của HĐND và UBND tỉnh; cùng với đó là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn giúp việc và hội thẩm nhân dân cùng cấp...

 
Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: G.N
Giờ là lúc thuyền đã mở lái căng buồm, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, hai cơ quan UBND và HĐND tỉnh có 5 năm thể hiện, 5 năm phấn đấu, tiếp tục sứ mạng đưa tỉnh Điện Biên tiến nhanh hơn nữa, vững chắc hơn nữa trên con đường no ấm phồn vinh. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016, cho thấy tỉnh ta đã hoàn thành 20 trong số 36 chỉ tiêu (đạt trên 50% kế hoạch năm). Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng ấn tượng với trên 8%. Bên cạnh đó, các chương trình xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội... cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tốt, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Thu ngân sách tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2015; việc chi ngân sách cơ bản đáp ứng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện.

Thực tiễn chứng minh rằng 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2011 - 2016, HĐND các cấp trong tỉnh đã tiếp tục được củng cố, hoàn thiện về tổ chức và bộ máy, phương thức hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Tuy nhiên, trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới, trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay và qua thực tiễn hoạt động của HĐND các cấp thì những vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 khi thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương là hết sức quan trọng, như: Nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND; chất lượng hoạt động giám sát của HĐND; chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phương thức hoạt động của HĐND khi thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trong đó hoạt động của Thường trực HĐND, hoạt động của các ban HĐND, hoạt động của tổ đại biểu HĐND; mối quan hệ giữa các cơ quan trong HĐND, giữa cơ quan HĐND với UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn...

Toàn thể cán bộ, chiến sỹ và cử tri Điện Biên xin đặt trọn niềm tin vào HĐND tỉnh khóa tới (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Đúng như diễn văn bế mạc của đồng chí tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn: Các đại biểu hãy phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các ban HĐND và cá nhân các vị đại biểu HĐND để nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Để hoạt động của HĐND có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cơ quan của HĐND cần phối hợp chặt chẽ với UBND và các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ hai sắp tới. Mặt khác, nâng cao hiệu lực quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND trong công tác quy hoạch, kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường pháp lý và chính sách thuận lợi để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật.

Tin rằng ngay sau kỳ họp này, trên cương vị công tác của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên học tập, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Lê Lan
Bình luận
Back To Top