Thông báo mời sáng tác kịch bản phim tài liệu “Ðại thủy nông Nậm Rốm - dấu ấn lịch sử”

10:07 - Thứ Ba, 24/07/2018 Lượt xem: 2277 In bài viết

1. Nội dung

Giới thiệu về mảnh đất, con người Ðiện Biên, về chủ trương đầu tư xây dựng công trình Ðại thủy nông Nậm Rốm.

Giới thiệu quá trình xây dựng công trình, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ thanh niên xung phong đã xây dựng công trình.

Khẳng định những giá trị to lớn mà công trình Ðại thủy nông Nậm Rốm mang lại trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

2. Thể loại phim: Phim tài liệu

3. Thời lượng phim: 45 phút, bao gồm các phần chính sau:

- Ðiện Biên: Huyền thoại và lịch sử.

- Ðại thủy nông Nậm Rốm.

- Niềm vui của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Ðiện Biên trong hiện tại và tương lai.

- Kết phim.

4. Thời gian nhận kịch bản: Từ 6/7/2018 đến hết ngày 6/8/2018.

5. Ðịa chỉ nhận kịch bản:

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Ðiện Biên.

Ðịa chỉ: Phường Nam Thanh, TP. Ðiện Biên Phủ, tỉnh Ðiện Biên.

Ðiện thoại: 0215.3924.343  Fax: 0215.3924.343.

Hội đồng thẩm định, tuyển chọn kịch bản phim sẽ lựa chọn các kịch bản đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, nội dung và đăng ký đúng thời gian quy định.

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Ðiện Biên sẽ thông báo kết quả tuyển chọn kịch bản đến các tác giả đã tham gia.

(Lưu ý: Chỉ nhận trong giờ hành chính).

Bình luận
Back To Top