Thông báo mời chào hàng

15:34 - Thứ Năm, 22/11/2018 Lượt xem: 1608 In bài viết

Tên bên mời thầu: Báo Điện Biên Phủ

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

Điện thoại/fax: 0215.3825 130    Fax: 0215. 3824 043

Báo Điện Biên Phủ thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy phát điện phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2018

- Loại gói thầu:

Xây lắp      Mua sắm hàng hóa   x     Tư vấn      Phi tư vấn      Hỗn hợp

2.Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực)

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2018 đến trước 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Báo Điện Biên Phủ;

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

Điện thoại/fax: 0215.3825 130      Fax: 0215 3 824 043

8. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2018

9. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Điện Biên, ngày 21 tháng 11 năm 2018

TỔNG BIÊN TẬP

Phạm Ngọc Hân

 
Bình luận
Back To Top