Thông báo đấu giá tài sản

10:22 - Thứ Sáu, 28/06/2019 Lượt xem: 3419 In bài viết

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Số nhà 546, tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Số nhà 546, tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

4. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại: Số nhà 113, tổ dân phố 13, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ - thuộc thửa đất số 241, tờ bản đồ số 10, diện tích 192,4 m2, Giấy CNQSDĐ số CD 564488, số vào sổ cấp Giấy CNQSDĐ CH 37077 do UBND thành phố Điện Biên Phủ cấp ngày 15/12/2016. Chủ sở hữu Dương Thị Hương - Sinh năm 1973; Tổ dân phố 13, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

4.293.062.000

Mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT đối với công trình xây dựng trên đất; chưa bao gồm các loại  phí, lệ phí  liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

* Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng, người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Công Ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

* Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ

5. Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố 13, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày  03/7/2019 đến 17 giờ ngày 17/7/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên..

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định.

Chi tiết xin liên hệ.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. ĐT: 02153.826486   

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông báo trên để  đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Dung

Bình luận

Tin khác

Back To Top