Thông báo điều chỉnh thời gian đấu giá tài sản

15:15 - Thứ Ba, 16/07/2019 Lượt xem: 2930 In bài viết

Theo đề nghị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên Điện Biên thông báo điều chỉnh thời gian đấu giá như sau:

Tại mục 3, mục 6 thông báo số 57 ngày 27/6/2019 đã ghi

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Số nhà 546, tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/7/2019 đến 17 giờ ngày 17/7/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

Nay Điều chỉnh thời gian như sau:

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Số nhà 546, tổ dân phố 1, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/7/2019 đến 16 giờ ngày 25/7/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

* Thời gian nộp tiền đặt trước và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): Từ ngày 23/7/2019 đến 16 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2019

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Điện Biên Phủ, ĐT: 02153.826486   

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Dung

Bình luận