Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Phát huy vai trò của hội đồng tư vấn thuế

09:42 - Thứ Tư, 31/08/2016 Lượt xem: 5150 In bài viết
ĐBP - Sau khi kiện toàn lại tổ chức theo quy định tại Thông tư số 208/2015/TT - BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế (HĐTVT) xã, phường, các HĐTVT trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là cơ quan tư vấn cho Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ, xác định mức thuế của của các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên địa bàn, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý.

Ông Nguyễn Văn Khải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Điện Biên Phủ cho biết: Chi cục đã kịp thời triển khai nội dung Thông tư đến tất cả các đội thuế và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố, từ đó căn cứ vào tình hình thực tiễn từng địa bàn để có kế hoạch triển khai cụ thể. Hiện thành phố có 8 HĐTVT với 64 thành viên tham gia. Trong đó, địa bàn phường: Mường Thanh, Him Lam, Noong Bua tập trung nhiều hộ kinh doanh (HKD) nên số HKD tham gia vào HĐTVT cũng nhiều hơn. Duy nhất xã Tà Lèng do không có số thu nên không thành lập HĐTVT. Với cơ cấu tổ chức gồm đại diện nhiều thành phần có liên quan đến hoạt động kinh doanh của HKD và cơ chế hoạt động phát huy được tính dân chủ cơ sở, HĐTVT thuế có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với HKD nói riêng và công tác quản lý thuế trên địa bàn nói chung.

 

Hội đồng tư vấn thuế phường Mường Thanh họp phân công công việc cho các thành viên.

Với 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Tư vấn về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của HKD nộp thuế ổn định đầu năm thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; tư vấn về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của HKD mới ra kinh doanh và HKD có thay đổi về hoạt động kinh doanh trong năm; tư vấn về mức thuế miễn, giảm đối với HKD, HĐTVT sẽ hoạt động và làm việc theo chế độ thảo luận tập thể và quyết định theo đa số, trường hợp ý kiến ngang nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch HĐTVT. Hoạt động hiệu quả của HĐTVT không chỉ giúp người dân dễ dàng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tìm hiểu chính sách, pháp luật thuế mà còn góp phần đảm bảo công tác quản lý thuế được công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao của HKD trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Là một trong những địa bàn tập trung nhiều HKD của TP. Điện Biên Phủ, trước đây HĐTVT của phường Mường Thanh có 7 thành viên, sau khi triển khai Thông tư 208/2015/TT-BTC, HĐTV của phường được kiện toàn với 10 thành viên, (3 thành viên mới là đại diện HKD trên địa bàn phường). Việc HKD tham gia HĐTVT là để giám sát và góp phần công khai minh bạch việc chấp hành pháp luật thuế của các HKD, cũng như hoạt động của công chức, cơ quan thuế. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND phường Mường Thanh, Chủ tịch HĐTVT phường Mường Thanh cho biết: Sau khi kiện toàn lại tổ chức, các thành viên trong HĐTVT phường được tập huấn, phổ biến, nhận tài liệu về chính sách thuế, quản lý thuế hiện hành liên quan đến công tác quản lý thuế đối với HKD, được cung cấp thông tin về tình hình quản lý thu thuế đối với HKD trên địa bàn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để HĐTVT triển khai nhiệm vụ. HĐTVT phường đã họp để phân công các thành viên theo dõi từng việc cụ thể, phù hợp với công việc chuyên môn mà thành viên đang đảm nhận. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác thu thuế trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch được giao trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Đức Huy
Bình luận