Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Nhiều giải pháp tăng thu ngân sách

08:55 - Thứ Tư, 23/05/2018 Lượt xem: 3520 In bài viết
ĐBP - Năm 2018, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao thu 1.000 tỷ đồng, HÐND - UBND tỉnh giao thu 1.030 tỷ đồng. Ðể thực hiện đảm bảo mục tiêu, tiến độ thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quản lý khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 4/2018, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 336 tỷ đồng (bằng 33,3% dự toán Trung ương giao và bằng hơn 31,1% dự toán HÐND tỉnh giao).

Ðảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được giao, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tổ chức triển khai tích cực các giải pháp công tác thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Cục Thuế tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các sở, ngành, cơ quan chức năng trên địa bàn để tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu, thu nợ đọng và chống thất thu thuế. Trong đó, tập trung phát triển nguồn thu, tạo nguồn thu mới để hoàn thành chỉ tiêu. Chú trọng chống thất thu thuế khoán trong mua bán đất đai, kinh doanh, dịch vụ...; phân tích, đánh giá và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn. Tổ chức thu kịp thời các khoản thu theo quy định của Luật Thuế.

 

Thường xuyên xuống địa bàn hỗ trợ hộ kinh doanh; phát hiện nguồn thu mới để đưa vào bộ thuế, do đó Ðội Thuế liên phường Mường Thanh - Noong Bua (TP. Ðiện Biên Phủ) đều hoàn thành và vượt mức thu hàng năm.

Cục Thuế đã chủ động phối hợp với các ngành quản lý chặt chẽ các khoản thu từ tài nguyên khoáng sản, tiền thuê đất; kiểm tra, rà soát và tổng hợp chính xác các khoản tiền thuế còn nợ đọng; triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý, cưỡng chế nợ thuế; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách TTHC theo Nghị quyết số 19/NQ - CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2017 - 2020. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển. Ðối với những doanh nghiệp có số tiền nợ đọng thuế lớn, Cục Thuế tỉnh đã công khai danh sách trên cổng thông tin điện tử của ngành, đồng thời tổ chức các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Vừa qua, Cục đã tiến hành công khai danh sách 156 doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế hơn 158 tỷ đồng. Chi cục Thuế TP. Ðiện Biên Phủ là đơn vị được giao thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2018 với số tiền khá lớn (hơn 250 tỷ đồng). Xác định những khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này nên ngay từ đầu năm, Chi cục đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quản lý, khai thác tốt nguồn thu. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ các hộ tạm ngừng hoạt động, hộ phát sinh; tăng cường các giải pháp quản lý thu từ đất đai, dịch vụ kinh doanh nhà hàng thương mại… Hiện Chi cục đang quản lý thu thuế 600 doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ (trong đó, có 420 doanh nghiệp còn hoạt động), 1.400 hộ nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Nguồn thu này trên địa bàn khá ổn định, không có biến động lớn. Ðây là điều kiện thuận lợi để Chi cục tổ chức rà soát doanh thu từng doanh nghiệp, từng hộ để điều chỉnh thuế phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh; đảm bảo công bằng về thuế giữa các hộ và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Ðối với các doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn, Chi cục quyết liệt thực hiện các giải pháp thu nợ, xử lý nợ đọng thuế. Hiện với tổng số tiền nợ đọng thuế khá cao (hơn 110 tỷ đồng), Chi cục đã chỉ đạo đội thu nợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các doanh nghiệp; đồng thời đề nghị cơ quan Kho bạc khấu trừ tại nguồn đối với các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế lớn… Qua đó đẩy nhanh được tiến độ thu nộp ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Quyết liệt thu nợ, xử lý nợ đọng thuế, đến cuối tháng 4/2018, Chi cục đã thu hơn 8 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng của các doanh nghiệp trong năm 2017, góp phần nâng tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt hơn 70,8 tỷ đồng.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận