Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế

09:25 - Thứ Ba, 03/07/2018 Lượt xem: 2248 In bài viết
Một trong những mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 là xây dựng ngành thuế hiện đại, hiệu lực và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, việc hoàn thiện thể chế, từng bước điện tử hóa công tác quản lý thuế, hướng tới một nền hành chính công hiện đại, minh bạch không hề dễ dàng.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp sự phát triển của đất nước, trong nhiều năm trở lại đây, Chính phủ đã liên tục ban hành các nghị quyết, trong đó có Nghị quyết 19 và Nghị quyết 36a về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Để thực hiện chủ trương này, Bộ Tài chính đã có kế hoạch hành động, trong đó đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ để ngành thuế triển khai, thực hiện. Những giải pháp cải cách về thể chế chính sách đã được nhiều chuyên gia nhận định có tính toàn diện, tính khả thi cao và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Gần đây nhất, Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; Nghị định sửa đổi về hóa đơn cùng nhiều quy định khác. Trong đó, ngành thuế tập trung áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế; xây dựng quy trình, nghiệp vụ về quản lý rủi ro theo các bộ tiêu chí và chỉ số đánh giá sao cho phù hợp tình hình mới. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh trong toàn ngành thuế.

Theo Tổng cục Thuế, hiện việc khai thuế điện tử đã được tiến hành tại 63 tỉnh, thành phố và tại tất cả các chi cục thuế trực thuộc; 637 nghìn doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt gần 100% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 45,6 triệu hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc kết nối với các ngân hàng thương mại, được triển khai tại 63 cục thuế. Tính đến nay số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng với cơ quan thuế là hơn 625 nghìn doanh nghiệp, đạt tỷ lệ trên 97% (doanh nghiệp đang hoạt động). Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là hơn 600 nghìn doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ trên 96%, với số tiền đã nộp ngân sách nhà nước trên 520,3 nghìn tỷ đồng. Không những thế, thực hiện chính phủ điện tử, ngành thuế triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hiện đạt mức 3 trở lên là gần 50% thủ tục hành chính.

Rõ ràng, việc triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020 đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Song, bên cạnh việc rà soát để sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật thuế, đồng thời tích cực thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là tiếp tục đẩy mạnh triển khai dịch vụ khai thuế và nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử… thì việc phổ cập trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ thuế là một trong những yếu tố có tính quyết định. Một hệ thống thuế hiện đại, hiệu lực và hiệu quả đòi hỏi năng lực, trình độ của cán bộ thuế phải được nâng cao, nhất là trình độ công nghệ thông tin để bảo đảm sử dụng thành thạo các phương pháp quản lý thuế điện tử. 

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận