Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Ðiều kiện và thủ tục áp dụng hóa đơn điện tử

08:38 - Thứ Tư, 08/08/2018 Lượt xem: 3379 In bài viết
ĐBP - Hóa đơn điện tử (HÐÐT) là tập hợp thông điệp dữ liệu về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý bằng phương tiện điện tử; HÐÐT được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; HÐÐT gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm… phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng… hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan; HÐÐT đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

Bắt đầu thực hiện thí điểm từ tháng 6/2015 đến hết tháng 12/2016 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội theo Quyết định số 1209/QÐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính, HÐÐT được đánh giá là giải pháp có tính khả thi cao trong việc ngăn chặn tình trạng in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Ðồng thời, đây cũng là giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Ðể triển khai thí điểm HÐÐT thời gian qua, Tổng cục Thuế đã lựa chọn một số doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực viễn thông, điện, hàng không, đồng thời hỗ trợ vướng mắc cho các doanh nghiệp này.

Sử dụng HÐÐT mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh, hội nhập với khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, muốn áp dụng HÐÐT, doanh nghiệp phải đáp ứng một số điều kiện cũng như thủ tục như sau:

Theo Khoản 2, Ðiều 4 của Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính, thì điều kiện để doanh nghiệp áp dụng HÐÐT bao gồm:

- Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

- Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ HÐÐT.

- Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng HÐÐT theo quy định.

- Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

- Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của HÐÐT bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

- Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ.

Về thủ tục phát hành HÐÐT

Khi đã đủ điều kiện áp dụng HÐÐT, doanh nghiệp cần liên hệ với các tổ chức trung gian có chức năng cung cấp dịch vụ HÐÐT trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên.

Bước tiếp theo, trước khi sử dụng HÐÐT, doanh nghiệp phải lập Thông báo phát hành HÐÐT theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Doanh nghiệp phải ký số vào HÐÐT mẫu và gửi HÐÐT mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử. Thông báo phát hành HÐÐT (không bao gồm HÐÐT mẫu) phải niêm yết tại trụ sở doanh nghiệp hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp trong thời gian sử dụng HÐÐT.

TTHT
Bình luận