Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực

10:37 - Thứ Tư, 13/02/2019 Lượt xem: 4943 In bài viết

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là công cụ hiện đại hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, hoạt động. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phân biệt HĐĐT xác thực và HĐĐT thông thường để có thể ứng dụng hóa đơn một cách chính xác, nhanh chóng, thuận tiện nhất. HĐĐT phải đảm bảo nguyên tắc xác định được số hóa đơn một cách liên tục và theo trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo nguyên tắc lập và sử dụng một lần duy nhất.

- Phân biệt HĐĐT xác thực và HĐĐT theo định nghĩa:

HĐĐT và HĐĐT xác thực đều là  “tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử” (được quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC). Tuy nhiên, HĐĐT xác thực là HĐĐT được cơ quan thuế cấp mã số xác thực và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Trong đó, mã xác thực là chuỗi kí tự được mã hóa và cung cấp bởi Tổng cục Thuế; số hóa đơn xác thực là dãy số thứ tự có cấu trúc đúng với quy định được cung cấp bởi Tổng cục Thuế.

Như vậy khi phân biệt HĐĐT xác thực, cần nhớ rằng doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và bảo quản dữ liệu của mình thì hệ thống cấp mã xác thực của Tổng cục Thuế sẽ lưu trữ và bảo quản dữ liệu cho doanh nghiệp, cơ quan thuế và khách hàng có thể tự kiểm tra được hóa đơn trên hệ thống.

- Phân biệt HĐĐT xác thực và HĐĐT doanh nghiệp tự lập: Đối với HĐĐT xác thực, bên bán sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn xác thực khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hình hóa đơn này.

Phân biệt HĐĐT xác thực và HĐĐT tự lập qua các mục:

Đối tượng sử dụng: HĐĐT xác thực, các tổ chức, doanh nghiệp có rủi ro về thuế theo nhận định từ cơ quan thuế; các doanh nghiệp mới thành lập chưa đáp ứng đủ điều kiện sử dụng HĐĐT tự lập: HĐĐT tự lập, các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sử dụng HĐĐT.

Cách đăng ký: HĐĐT xác thực đăng ký với Tổng cục Thuế và sử dụng hóa đơn được cung cấp bởi cơ quan thuế; HĐĐT tự lập đăng ký sử dụng với Tổng cục Thuế và tự lập hoặc lập thông qua phần mềm thứ 3 để tự sử dụng.

Điều kiện được khởi tạo: HĐĐT tự lập, tổ chức, doanh nghiệp đang trong quá trình hoạt động; có giao dịch điện tử với ngân hàng và cơ quan thuế (Internet Banking, chuyển khoản trực tuyến, nộp thuế điện tử...); sở hữu chữ ký số còn hiệu lực; đáp ứng đủ điều kiện cơ sở hạ tầng và thiết bị điện tử để sử dụng HĐĐT, có đủ điều kiện để tự lập hóa đơn và chịu trách nhiệm hoạt động của mình với pháp luật; HĐĐT xác thực, doanh nghiệp đang hoạt động, có mã cơ quan thuế, có chứng thư số còn hiệu lực, có khả năng kết nối mạng internet.

Phần mềm sử dụng: HĐĐT tự lập sử dụng phần mềm tự tạo lập hoặc giải pháp hóa đơn điện tử của bên thứ 3. HĐĐT xác thực sử dụng phần mềm của cơ quan thuế.

Cách sử dụng: HĐĐT tự lập, doanh nghiệp chủ động khởi tạo, lưu trữ, sử dụng. HĐĐT xác thực, đăng ký với cơ quan thuế, lấy mã rồi tiến hành giao dịch, hệ thống giao dịch sẽ cấp mã cho giao dịch.

TTHT
Bình luận