Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Cục Thuế tỉnh

Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược an ninh mạng quốc gia

09:13 - Thứ Tư, 20/03/2019 Lượt xem: 8843 In bài viết

ĐBP - Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14, sẽ siết chặt hơn nữa các hoạt động trên môi trường mạng. Theo đó, sẽ có thêm nhiều điều luật nghiêm cấm các hành vi gây mất an ninh mạng. Ðồng thời sẽ xử phạt theo các quy định của pháp luật. Ðiều này đòi hỏi mỗi người sử dụng mạng internet phải hiểu về quyền và có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, để xây dựng xã hội số an toàn hơn.

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND, ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia. Ngày 4/1/2019, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện về Chiến lược an ninh mạng quốc gia. Trọng tâm là việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức ngành Thuế về vị trí, tầm quan trọng của an ninh mạng trong việc quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) ngành Thuế phục vụ công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh; bảo vệ toàn diện, ngăn chặn các mối đe dọa, giảm thiểu các rủi ro do môi trường bị gián đoạn, lỗi của con người hoặc máy, các cuộc tấn công có mục đích làm mất an toàn thông tin; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho ngành Thuế trên môi trường mạng; bảo vệ chống lại hành vi vô tình hay cố ý thay đổi trái phép, phá hủy, làm chậm trễ, trộm cắp, truy cập trái phép (khi không được quyền truy cập) gây thiệt hại cho hệ thống, dữ liệu, ứng dụng và thiết bị công nghệ thông tin.

Cùng với sự phát triển của CNTT, hiện tại ngành Thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh nói riêng đang tích cực ứng dụng và phát triển mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý thuế góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của chiến lược an ninh mạng quốc gia, những năm qua Cục Thuế tỉnh Ðiện Biên đã luôn quan tâm chỉ đạo các bộ phận chức năng thường xuyên kiểm soát, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị, để tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nội ngành về an ninh mạng, góp phần định hướng và quản lý tốt thông tin trên mạng trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau để cán bộ, công chức nắm và hiểu được các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng; rà soát, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên tất cả các quy định của Ðảng, Nhà nước và của tỉnh cũng như các quy chế, quy trình liên quan đến công tác CNTT của ngành Thuế đã ban hành; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong ngành Thuế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh mạng; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý CNTT ngành thuế. Trong đó, chú trọng đến công tác quản lý khai thác, sử dụng thiết bị ngành Thuế; quản lý việc phân cấp, phân quyền cho người dùng trong việc truy cập dữ liệu ngành Thuế, truy cập trao đổi, khai thác thông tin trên mạng nội bộ, mạng internet; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng vận hành, khai thác, sử dụng cho cán bộ công chức trong ngành về CNTT; tổ chức kiểm tra đánh giá CNTT hàng năm đối với các phòng, các đơn vị chi cục thuế và các cán bộ, công chức ngành Thuế đối với việc thực hiện các trình, quy chế liên quan đến CNTT, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục sửa chữa các vấn đề còn thiếu, còn yếu nhằm đảm bảo cho an ninh, an toàn thông tin, an toàn hệ thống CNTT cũng như công tác phục vụ quản lý thuế trên địa bàn đạt hiệu quả cao.

Các phòng thuộc Văn phòng cục, các chi cục thuế thực hiện triển khai, quán triệt các nội quy, quy chế liên quan đến CNTT của ngành; cũng như những quy định của Ðảng, Nhà nước, của địa phương ban hành tới từng công chức thuế thuộc đơn vị mình quản lý theo kế hoạch đã xây dựng; chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này bằng văn bản về Cục trước ngày 15/11 hàng năm để Cục Thuế tổng hợp báo cáo; Phòng Tin học có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp kết quả triển khai và thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 25/11 hàng năm.

TTHT
Bình luận