Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Giải pháp tăng thu, chi ngân sách những tháng còn lại của năm 2020

10:42 - Thứ Tư, 14/10/2020 Lượt xem: 11622 In bài viết

ĐBP - Dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát trong nước, tuy nhiên vẫn còn có những tác động tiêu cực đến các lĩnh vực của nền kinh tế; tình trạng hạn hán, giông lốc, mưa đá bất thường, dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trên địa bàn tỉnh làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh các thành phần kinh tế có phần bị đình trệ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương. Ðể phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020, UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, các cấp, các đơn vị thực hiện các giải pháp tăng cường nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) những tháng còn lại của năm 2020.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay kiểm tra việc chấp hành các quy định về thực hiện nghĩa vụ thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Đức Huy

Về giải pháp thu ngân sách, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan thu đánh giá tình hình thu, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp thiết thực để quyết tâm phấn đấu thực hiện dự toán thu NSNN đã được giao. Chỉ đạo quyết liệt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư nhằm mục tiêu tăng thu NSNN. Rà soát các phương án đấu giá đất đã được phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ và tổ chức đấu giá ngay trong những tháng còn lại của năm 2020.

Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Ðiện Biên phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chế độ, chính sách và thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất. Cùng với đó, tăng cường rà soát các nguồn thu trên địa bàn; giám sát chặt chẽ tình hình triển khai thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng và tình hình giải ngân thanh toán vốn cho doanh nghiệp để quản lý thu ngân sách kịp thời. Kiểm soát chặt chẽ và phân loại các khoản nợ thuế để thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp; tổ chức đôn đốc thu ngay các khoản nợ mới phát sinh. Tích cực để xử lý các trường hợp nợ đọng dây dưa kéo dài, cố tình chây ỳ nợ đọng tiền thuế. Ðối với các trường hợp thuộc diện cưỡng chế, kiên quyết thực hiện cưỡng chế nộp thuế, công khai thông tin nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế...

Về chi ngân sách, sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tập trung thực hiện hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án; hoàn thành thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện đối với các dự án khởi công năm 2020; đồng thời thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 4 ngày, kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

Chủ động rà soát điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2020 (bao gồm cả các nguồn vốn năm trước chuyển sang năm 2020) của các chương trình, dự án chậm tiến độ, các dự án hết nhu cầu giải ngân, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ðôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương nộp hồ sơ quyết toán cho cơ quan tài chính các cấp đối các công trình, dự án đã hoàn thành theo Luật Ðầu tư công. Công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị liên quan còn vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm về chậm quyết toán theo quy định của pháp luật.

Ðối với chi thường xuyên, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh căn cứ quyết định cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại năm 2020 theo quy định. Ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho con người; hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh kịp thời báo cáo kết quả thực hiện, nhu cầu còn thiếu cần bổ sung về UBND tỉnh, không để thiếu hụt về chính sách. Thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng chính sách của Nhà nước.

Rà soát tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn sự nghiệp của các chương trình, đề án, kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét điều chỉnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đáp ứng mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội vùng núi, biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng tài chính - kế hoạch tham mưu, điều hành đảm bảo cân đối ngân sách cấp mình; thực hiện các chính sách an sinh, xã hội báo cáo nhu cầu còn thiếu với UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo trung ương và xem xét hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để tổ chức thực hiện.

Các cấp, các ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên; thực hiện nghiêm các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán từ năm 2019 và các năm trở về trước; quyết toán các dự án hoàn thành nhằm kịp thời thu hồi thu nộp NSNN.

Hương Thảo (b/s)
Bình luận