Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hỏi đáp chính sách thuế

10:04 - Thứ Tư, 23/12/2020 Lượt xem: 10040 In bài viết

Hỏi: Sử dụng hóa đơn điện tử khi gặp sự cố cắt điện, mạng máy tính không kết nối hoặc máy móc thiết bị tại doanh nghiệp bị hư hỏng, trục trặc chưa sửa chữa kịp mà hàng hóa bán đi đường cần phải xuất hóa đơn thì phải xử lý như thế nào?

Trả lời:

Tại Khoản 1, Ðiều 19, Nghị định số 119/2018/NÐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định:

“Trường hợp người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế thì thông báo với cơ quan Thuế để hỗ trợ xử lý sự cố. Trong thời gian xử lý sự cố người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế thì đến cơ quan Thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.”

Tại Khoản 1 và Khoản 2, Ðiều 29, Nghị định số 119/2018/NÐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định:

“1. Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử.

2. Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn, nếu:

a) Trường hợp người vận chuyển hàng hóa có chứng từ giấy (bản sao bằng giấy không cần ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa) chuyển từ hóa đơn điện tử thì xuất trình chứng từ giấy chuyển cho cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra hàng hóa. Cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử để lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử (tại đầu mối đăng ký với Tổng cục Thuế) để phục vụ công tác kiểm tra để xử lý theo quy định;

b) Trường hợp người vận chuyển hàng hóa không có chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử thì cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kiểm tra, xác nhận hóa đơn điện tử của doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp xảy ra sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp thông báo với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý để được hỗ trợ xử lý sự cố; đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường thực hiện theo quy định tại Ðiều 29, Nghị định số 119/2018/NÐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, theo đó người có thẩm quyền thực hiện kiểm tra hàng hóa lưu thông trên đường không yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp hóa đơn giấy.

TTHT
Bình luận

Tin khác