Chính trịThực hiện NQ của Đảng

Điện Biên Đông

Quán triệt, triển khai Nghị quyết TW5, khóa XII

14:30 - Thứ Ba, 25/07/2017 Lượt xem: 4282 In bài viết

ĐBP - Ngày 25/7, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW5, khóa XII cho cán bộ chủ chốt toàn huyện.

 

Đại biểu tham gia hội nghị.

Đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã nghe đồng chí Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy quán triệt các nội dung Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, thông qua Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top