Thêm đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 1/7/2021

09:19 - Thứ Hai, 29/03/2021 Lượt xem: 398 In bài viết

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 20/2021/NÐ-CP ngày 15/3 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, bổ sung các đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, bao gồm:

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng tại khoản 1, 3, 6, Ðiều 5 Nghị định 20/2021 đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

- Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Ngoài ra, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng (mức hiện hành là 270.000 đồng/tháng).

Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

Nghị định 20/2021/NÐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 và thay thế Nghị định 136/2013/NÐ-CP ngày 21/10/2013.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác