99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp

09:23 - Thứ Sáu, 02/04/2021 Lượt xem: 375 In bài viết

Ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư ban hành Thông tư 01/2021/TT-BKHÐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, ban hành 99 biểu mẫu mới sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh gồm:

- 10 biểu mẫu về đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- 28 biểu mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

- 6 mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh:

- 7 biểu mẫu về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

- 32 biểu mẫu về thông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

- 14 mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

- 2 mẫu văn bản quy định cho tổ chức, cá nhân.

Thông tư 01/2021/TT-BKHÐT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2021.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác