3 trường hợp sử dụng đất QPAN không cần nộp tiền sử dụng đất

09:26 - Thứ Sáu, 02/04/2021 Lượt xem: 465 In bài viết

Chính phủ ban hành Nghị định 26/2021/NÐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 132/2020/QH14 về chính sách tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh (QPAN) kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Theo đó, đơn vị quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư khi sử dụng đất QPAN kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế để phục vụ chủ yếu cho nhiệm vụ của đơn vị thì không phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm trong 3 trường hợp:

- Sử dụng đất để tổ chức tăng gia sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, chế biến thủy sản.

- Sử dụng đất để tổ chức dịch vụ hỗ trợ hậu cần - kỹ thuật.

- Sử dụng đất để tổ chức lao động, giáo dục, giáo dục cải tạo, rèn luyện.

Nghị định 26/2021/NÐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2021.            

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác