Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương

09:12 - Thứ Hai, 05/04/2021 Lượt xem: 390 In bài viết

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2021/NÐ-CP quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Nghị định quy định vị trí, thẩm quyền quyết định tổ chức công an xã, thị trấn chính quy; lộ trình thực hiện, quan hệ công tác; điều kiện bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy; trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng công an xã chính quy.

Cụ thể, Nghị định xác định công an xã chính quy là công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn, thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân; làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn xã, thị trấn.

Chính phủ yêu cầu việc xây dựng công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2021, có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Nghị định giao cho Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức công an xã chính quy, trong đó, hoàn thành việc tổ chức công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trước ngày 30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức công an xã chính quy trước ngày 30/6/2022.

Nghị định quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp về xây dựng Công an xã chính quy.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/5/2021.

T.K (b/s)
Bình luận

Tin khác