Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên (ngày 10/5/2021)

15:06 - Thứ Năm, 13/05/2021 Lượt xem: 873 In bài viết

Ngày 10/5/2021, Ban Chỉ đạo Dự án xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và Dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) họp. Sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện dự án và ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thống nhất, kết luận:

1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện

Từ sau cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 13/4/2021 đến nay, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện dự án; công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các điểm tái định cư cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra, đảm bảo điều kiện giao đất cho các hộ dân trước ngày 30/6/2021 và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 30/8/2021; UBND tỉnh đã tích cực, chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam để triển khai các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, đền bù đối với các hộ dân và tổ chức còn chậm (vẫn còn khoảng 500 hộ dân, 15 tổ chức chưa kê khai, kiểm đếm); một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chưa chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có việc, có nội dung chưa chặt chẽ, kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới

Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo yêu cầu, tiến độ đã đề ra. Ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Thông báo số 155-TB/TU, ngày 14/4/2021 của Tỉnh ủy và tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: 

2.1. Đối với dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư:

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc quy chủ đối với các hộ dân và tổ chức để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định định cư. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đối với 114 ha đất trồng lúa; xác định giá đất tại các điểm tái định cư theo đúng quy định, đảm bảo lợi ích của người dân theo các quy định của pháp luật. 

- Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục báo cáo xin ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với các nội dung thuộc thẩm quyền; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ di chuyển các đơn vị trực thuộc bị ảnh hưởng, bảo đảm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo kinh phí cho công tác đền bù, giải phóng mặt theo tiến độ thực hiện.  

2.2. Đối với các dự án xây dựng điểm tái định cư

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND thành phố Điện Biên Phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện dự án, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 20/5/2021; chủ động xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các điểm tái định cư; đồng thời, giám sát, quản lý chặt chẽ về chất lượng công trình theo đúng quy định.   

2.3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; nắm thông tin cơ bản về lộ trình đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; đề xuất phương án triển khai đồng bộ các hạng mục dự án (đường cất hạ cánh, sân đỗ, đài kiểm soát không lưu,…), hạn chế tối đa thời gian tạm dừng khai thác Sân bay trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án; báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp tiếp theo.

T/L BAN THƯỜNG VỤ      

CHÁNH VĂN PHÒNG       

Trần Cao Cường          

Bình luận

Tin khác