Trưng bày hơn 1.000 tư liệu tiêu biểu về Quốc hội Việt Nam

12:00 - Thứ Ba, 05/01/2016 Lượt xem: 1957 In bài viết
Triển lãm sách, tư liệu “70 năm Quốc hội Việt Nam” với hơn 1.000 đơn vị tư liệu, diễn ra tại Thư viện Quốc gia Hà Nội từ ngày 4-12/1.

Sự kiện này do Bộ VHTT&DL tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016).

Tại triển lãm, Ban Tổ chức lựa chọn và trưng bày hơn 1.000 đơn vị tư liệu tiêu biểu về Quốc hội Việt Nam, nhằm tái hiện những năm tháng lịch sử, quá trình hoạt động và thành tựu to lớn mà Quốc hội và nhân dân ta đã đạt được trong 70 năm qua.

Tư liệu, hình ảnh và không gian trưng bày Triển lãm sách, tư liệu “70 năm Quốc hội Việt Nam” .

Các tư liệu này phần lớn đã được xuất bản thành sách, đăng tải trên các báo, tạp chí. Đặc biệt là mảng tư liệu phim, ảnh là chứng cứ gốc quan trọng trong tìm hiểu, nghiên cứu về Quốc hội.

Các tư liệu của triển lãm “70 năm Quốc hội Việt Nam” được trưng bày theo 4 nội dung.

Đầu tiên là phần nói về sự ra đời của Quốc hội Việt Nam với các tư liệu viết về các mốc son trong lịch sử ra đời của Quốc hội; cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vị trí, chức năng, quyền hạn của Quốc hội trong bộ máy Nhà nước; các bản Hiến pháp đã được Quốc hội ban hành trong 70 năm qua…

Phần thứ hai của triển lãm đề cập đến nội dung: Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Phần này giới thiệu đến công chúng tập hợp các hình ảnh, bài viết, tư liệu nghiên cứu, giới thiệu, đánh giá và tôn vinh vai trò của Quốc hội trong việc đưa ra các quyết sách cùng toàn Đảng, toàn dân tiến hành thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; các bộ luật, luật đã được Quốc hội thông qua và ban hành trong giai đoạn 1946-1986.

Tiếp theo là phần nội dung: Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp đổi mới đất nước. Phần này giới thiệu những tư liệu có tính chất nghiên cứu, tổng kết, đánh giá vai trò của Quốc hội trong quá trình quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện công cuộc đổi mới; các luật và pháp lệnh được Quốc hội thông qua và ban hành trong 30 năm đổi mới.

Phần cuối cùng là Quốc hội Việt Nam qua các kỳ bầu cử, giới thiệu các văn kiện, nghị quyết của Quốc hội qua 13 kỳ bầu cử về các vấn đề trọng tâm của đất nước theo từng giai đoạn lịch sử: Kháng chiến, kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới và bảo vệ chủ quyền biển đảo… 

Theo Chinhphu
Bình luận