Một đêm ở Khau Vai

14:45 - Thứ Năm, 14/02/2019 Lượt xem: 5681 In bài viết

Bao giờ cho đến sang năm

Khuyết hao tình cũ lại nằm một đêm

    Trở về ngày của trinh nguyên

Vờ quên đi để cho yên cửa nhà

 

    Tình đâu có chuyện tình già

Không thành chồng vợ mới da diết lòng

    Dù ai đã vợ đã chồng

Đến đây là trở về không vướng gì

    Không cần rủ vẫn cứ đi

Năm nay còn gặp chắc gì năm mai

    Có một đêm ở Khau Vai

Để ai còn biết là ai mong về

    Để chồng để vợ có chê

Vẫn còn nơi chốn pha lê, trăng vàng

Còn than còn lửa nồng nàn

    Trong tro trong trấu cả ngàn đêm mưa

Chợ tình chẳng bán chẳng mua

Đã chồng đã vợ dối lừa gì đâu

    Trở về đây để cho nhau

Để còn mong nhớ năm sau đi tìm

    Gạt ra khỏi nhịp quả tim

Đã chồng đã vợ còn tìm làm chi...?

 

    Không cần rủ vẫn cứ đi

Nếu mà phải rủ còn gì Khau Vai?

Nguyễn Hưng Hải
Bình luận