Đón xem phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

15:58 - Thứ Hai, 03/02/2020 Lượt xem: 6591 In bài viết

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Báo Nhân Dân chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện bộ phim tài liệu nhiều tập “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”.

Hình ảnh trích đoạn giới thiệu bộ phim.

Đây là hoạt động quan trọng với mục tiêu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Phim gồm 90 tập (khung thời lượng từ 25 đến 30 phút) phản ánh một cách có hệ thống, đầy đủ xuyên suốt về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay. Nội dung phim tập trung làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng 3-2-1930 và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta trong suốt 90 năm qua; khẳng định công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã chiến đấu, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp của dân tộc; những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng… Phim thể hiện theo tuần tự thời gian như một “biên niên sử” phản ánh sự phát triển trường tồn của dân tộc, của Đảng và đất nước; khẳng định vai trò quyết định của sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, sự phấn đấu, hy sinh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta... Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời phản bác các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc sự thật về lịch sử cách mạng, về Đảng, Nhà nước và lãnh tụ, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và trong xã hội.

Đây là một bộ phim với khối lượng nội dung đồ sộ, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực trong một quá trình dài lịch sử, được tổ chức sản xuất trên diện rộng trong nước và nước ngoài. Phim được hoàn thành với sự giúp đỡ, phối hợp của các cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ban, bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị trong cả nước; sự cộng tác, đóng góp ý kiến của các hãng phim, các đài truyền hình, các chuyên gia điện ảnh, các nhà khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu..., một số trung tâm lưu trữ, cơ quan điện ảnh, truyền hình nước ngoài như: Thư viện Quốc hội, Trung tâm Việt Nam (Hoa Kỳ); Trung tâm lưu trữ Đảng Cộng sản Pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Điện ảnh (Pháp), Trung tâm lưu trữ tại Nga, Ô-xtrây-li-a và một số nước… Trong phim nhiều tư liệu, hình ảnh, tài liệu quý lần đầu sẽ được giới thiệu ở Việt Nam.

Tập đầu tiên của bộ phim sẽ được phát sóng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam vào 20 giờ 30 phút ngày 4-2, trên Truyền hình Nhân Dân vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 4-2. Các tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào 21 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên Truyền hình Nhân Dân. Các kênh truyền hình thiết yếu ở Trung ương bắt đầu phát sóng từ ngày 6-2. Các đài PTTH địa phương phát sóng từ ngày 7-2.

90 tập của bộ phim sẽ được phát sóng đến hết tháng 3-2021.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận