Báo cáo thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số

12:00 - Thứ Hai, 04/01/2016 Lượt xem: 1437 In bài viết
Ngày 30-12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015. Mục tiêu chính của cuộc điều tra là thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS.

Ảnh minh họa.

Những dữ liệu thu thập được sẽ làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam. Báo cáo một số kết quả chủ yếu của cuộc điều tra là: Dân số và phân bổ dân cư, đặc điểm nhân khẩu học của các dân tộc thiểu số, lao động và việc làm, kế hoạch hóa gia đình, tiếp cận thông tin, hoạt động dịch vụ du lịch, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, số hộ có nhà vệ sinh, số xã có điện, tình trạng giao thông ở các xã, thôn, bản; số xã có nhà văn hóa; xã có trạm y tế; hộ gia đình thiếu đất sản xuất, đất ở; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị cơ sở…

Theo Nhân dân
Bình luận