Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2016

12:00 - Thứ Năm, 07/01/2016 Lượt xem: 1333 In bài viết
ĐBP - Ngày 6/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh năm 2015, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Các đồng chí: Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị.

Năm 2015, được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, ngành, đoàn thể trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; các chính sách hỗ trợ sản xuất, chương trình dự án được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, hiệu quả, bước đầu hình thành, phát triển chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm. Các công trình thủy lợi tiếp tục phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ sản xuất. Nhân dân tích cực khai hoang mở rộng diện tích canh tác, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Trong năm, diện tích cây lương thực gieo trồng đạt 79.184ha, tăng 206ha so với năm 2014. Tổng sản lượng lương thực: 250.375 tấn (đạt 103,61% kế hoạch, tăng 3.776 tấn so với năm 2014); trong đó, sản lượng thóc đạt 174.177 tấn, chiếm 69,56% tổng sản lượng lương thực; bình quân lương thực đầu người đạt 457kg/người/năm. Tổng đàn gia súc, diện tích nuôi trồng thủy sản tiếp tục tăng trưởng. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường được quan tâm thực hiện. Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của dân cư nông thôn.

Năm 2016, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xác định tập trung những nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh”; tổ chức và chỉ đạo điều hành sản xuất nông, lâm nghiệp theo kế hoạch, quy hoạch, đề án, các chính sách hỗ trợ đã được phê duyệt; xây dựng chương trình, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, tạo điều kiện liên doanh, liên kết sản xuất, kết nối người nông dân với các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng thâm canh, chú trọng nguồn giống có chất lượng; tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến đánh giá cao những thành tích của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã đạt được trong năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thiện đề án kiện toàn tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính quyết toán dự án trồng rừng 327, 661 và triển khai quy hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các huyện: Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo…

Phạm Trung
Bình luận