Giám sát, phúc tra kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 tại huyện Mường Ảng

12:00 - Thứ Tư, 13/01/2016 Lượt xem: 2021 In bài viết
ĐBP - Ngày 11/1, Đoàn  giám sát phúc tra số 2 gồm lãnh đạo các ngành: Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh giám sát, phúc tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 tại huyện Mường Ảng.

Đoàn phúc tra, giám sát đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện Mường Ảng và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện về kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 tại các xã, thị trấn của huyện Mường Ảng.

Nội dung giám sát, phúc tra bao gồm: Thực hiện tổ chức tuyên truyền tới các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn của huyện. Việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo chính sách, chuẩn mực tối thiểu và mức thiếu hụt các nhóm dịch vụ xã hội căn bản do Chính phủ ban hành trong giai đoạn 2015-2020; tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. Kết quả và công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 của địa phương; lập sổ quản lý theo dõi hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm cơ sở để triển khai các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đỗ Thành Trung

(Cục Thi hành án dân sự tỉnh)

Bình luận