Tỷ lệ hộ nghèo xã Luân Giói giảm còn 43,12%

00:00 - Thứ Tư, 13/01/2016 Lượt xem: 1544 In bài viết
ĐBP - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được giao giúp đỡ xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông trong công tác xóa đói giảm nghèo, ổn định hệ thống chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Thực hiện chủ trương trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng Mô hình Xóa đói giảm nghèo xã Luân Giói. Đơn vị cử cán bộ xuống cơ sở phối hợp với UBND xã, các tổ chức đoàn thể xã Luân Giói xây dựng mô hình nuôi dê và bò sinh sản. Mỗi hộ nghèo được cấp bò giống, dê giống nuôi theo hướng luân chuyển. Đến nay tổng số lượng bò thuộc mô hình có 127 con, dê 482 con.

Toàn xã có 247 hộ được hưởng nguồn thu nhập từ dự án. Chú trọng giúp dân phát triển kinh tế thông qua mô hình chăn nuôi dê, bò sinh sản đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 43,13% vào cuối năm 2015.

Phương Hiên
Bình luận
Back To Top