Chuyển đổi vị trí công tác 22 cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng

08:59 - Thứ Tư, 14/06/2017 Lượt xem: 2219 In bài viết
ĐBP - Thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong một số ngành nghề theo quy định, nhằm phòng ngừa tham nhũng, 6 tháng đầu năm, tỉnh đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 22 cán bộ, công chức, tại 3 cơ quan, đơn vị. Trong đó chủ yếu là cấp huyện, với 18 công chức (chiếm 81,8%); cấp sở, ngành 4 công chức (18,2%).

Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của một số cơ quan, đơn vị được thực hiện linh hoạt, thường xuyên, có sự phối hợp và nhất trí cao với cấp ủy cùng cấp, kết hợp định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảm bảo đúng thẩm quyền phân cấp về quản lý cán bộ, công chức. Qua đó cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác cũng như luân chuyển đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, giúp cho cán bộ, công chức có thêm kiến thức thực tế và phát triển qua việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Hà Linh
Bình luận

Tin khác