Mường Chà với công tác tinh giản biên chế

09:26 - Thứ Tư, 14/06/2017 Lượt xem: 4083 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”, huyện Mường Chà đã và đang tập trung chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng mục tiêu, quan điểm theo tinh thần của Nghị quyết và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Tuy đã đạt những kết quả nhất định, nhưng công tác tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Mường Chà vẫn còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ.

Để thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW, Huyện ủy Mường Chà xây dựng kế hoạch triển khai tới các phòng ban, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn. Ông Lý Nụ Phình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Chà, cho biết: Trong kế hoạch, Huyện ủy bám sát vào nội dung Nghị quyết 39: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện tinh giản biên chế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài để từng bước thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, bố trí sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lao động; đồng thời đảm bảo giữ vững ổn định về tư tưởng, để cán bộ công chức, viên chức yên tâm công tác. Cùng với đó, Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ xác định cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và tiêu chuẩn nghiệp vụ từng vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị mình mục tiêu đến hết năm 2021 sẽ giảm ít nhất 10% biên chế của mỗi đơn vị và tuyển dụng không quá 50% số cán bộ, công chức, viên chức đã tinh giản. Để thực hiện tốt nội dung này, Huyện ủy đã xây dựng Đề án số 01-ĐA/HU về tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên cơ quan Đảng, đoàn thể, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; UBND huyện xây dựng Đề án số 706/ĐA-UBND về tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc UBND huyện giai đoạn 2015 - 2021. Cụ thể, cơ quan đảng, đoàn thể, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện có phương án tinh giản 5/59 biên chế (8,5%); các cơ quan, phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện có phương án tinh giản 12/113 biên chế (10,3%); các đơn vị sự nghiệp (kể cả viên chức giáo dục) 186/1.712 biên chế (10,9%); các xã, thị trấn 29/286 biên chế (10,9%). Sau khi xây dựng đề án với các mục tiêu cụ thể, Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nội dung đã đề ra. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm là 51 người; trong đó, 28 người được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,1 tỷ đồng.

Theo chỉ tiêu đề ra, đến năm 2021, huyện Mường Chà phải tinh giản 232 biên chế mới đảm bảo đủ 10%. Nhưng đến thời điểm hiện tại, huyện mới thực hiện tinh giản được 51 biên chế, đạt gần 22% chỉ tiêu đề ra. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Mường Chà, cho biết: Điều khó nhất hiện nay trong công tác tinh giản biên chế chính là khâu đánh giá, nhận xét cán bộ. Nguyên nhân là do việc nhận xét, đánh giá tại các cơ quan, đơn vị thường có tư tưởng xuê xoa, cả nể, ngại va chạm, không dám nói thẳng nói thật. Chính vì vậy, trong xếp loại hàng năm, hầu hết cán bộ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, rất ít trường hợp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nên khó rơi vào diện tinh giản theo Nghị định 108. Một số cơ quan, đơn vị lại rơi vào tình trạng biên chế ở thời điểm thực hiện tinh giản chưa đảm bảo theo chỉ tiêu giao, nên việc tinh giản biên chế tối thiểu đảm bảo 10% đến năm 2021 khó thực hiện.

Đối với ngành đòi hỏi nhân lực cao như ngành Giáo dục và Đào tạo. Bà Cao Thị Kim Thu, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, cho biết: Trong thời gian qua, Phòng đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW và các hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp về công tác tinh giản biên chế. Năm học 2016 - 2017, ngành tinh giản được 16 biên chế. Tuy vậy, hiện nay toàn huyện có 1.500 cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục. Đội ngũ này hầu hết là cán bộ, giáo viên trẻ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu giảng dạy. Nếu thực hiện tinh giản 10% tương đương với 150 cán bộ, giáo viên sẽ gây khó khăn cho công tác giảng dạy, đặc biệt là tại các điểm trường, điểm bản xa khu vực trung tâm. Mong rằng các cấp, ngành sẽ có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để vừa thực hiện nghiêm Nghị quyết 39-NQ/TW nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc.

Ông Nguyễn Văn Chiến, cho biết thêm: Thời gian tới, huyện Mường Chà sẽ tập trung đánh giá thực chất cán bộ, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn để tiếp tục công tác; đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ sẽ kiên quyết đưa vào diện thôi việc; tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để động viên cán bộ, công chức, viên chức có thể nằm trong diện nghỉ hưu sớm… với quyết tâm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW đề ra.

Hải Phong
Bình luận

Tin khác