Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ

09:28 - Thứ Tư, 14/06/2017 Lượt xem: 7019 In bài viết
ĐBP - Ông Lường Văn Tâm, Trưởng phòng Nội vụ huyện Điện Biên, cho biết: Huyện có 554 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã; trong đó, cán bộ chuyên trách 259 người, công chức 295 người. Trước đây, do nhiều nguyên nhân nên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa thực sự gắn với yêu cầu nhiệm vụ thực tế quy hoạch sử dụng cán bộ; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã còn thấp gây ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ. Một số lĩnh vực chuyên ngành còn thiếu nguồn để quy hoạch, bổ nhiệm tại chỗ; việc phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân ở một số đơn vị chưa rõ ràng; một bộ phận cán bộ có biểu hiện thực dụng, thiếu tinh thần trách nhiệm chưa cao, ngại va chạm, đùn đẩy khó khăn… Để khắc phục tồn tại, hạn chế, thời gian qua huyện đã quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ, hiệu quả xử lý công việc cho đội ngũ CBCC cấp xã.


Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Thanh Hưng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Hàng năm huyện chủ động rà soát, thống kê trình độ của đội ngũ CBCC để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cử CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức; phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý Nhà nước cho CBCC các xã trên địa bàn. Đặc biệt, huyện phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCC. Từ năm 2015 đến nay, huyện cử hơn 730 lượt CBCC cấp xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã được nâng lên rõ rệt. Trong tổng số 554 CBCC cấp xã, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị chiếm hơn 54,8%; cán bộ được bồi dưỡng quản lý Nhà nước chiếm 52,5%; cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học đạt 29,6%; trung cấp đạt hơn 49%. Đáng chú ý, sau khi đào tạo, bồi dưỡng việc bố trí, sử dụng cán bộ được huyện quan tâm thực hiện, đảm bảo tính kế thừa liên tục và vững chắc. Song song với đó, công tác tuyển dụng công chức, viên chức được huyện thực hiện nghiêm túc nhằm thu hút nguồn nhân lực có trình độ về làm việc. Năm 2016, huyện tuyển dụng mới 22 công chức cấp xã, trong đó số người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 82,6%.

Không chỉ chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, huyện tập trung nâng cao chất lượng đánh giá CBCC cấp xã theo kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với những CBCC chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, còn hạn chế về năng lực đều được huyện đưa vào lộ trình thực hiện tinh giản biên chế. Hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân, huyện đang xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, viên chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Từ đó, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, xử lý công việc cho đội ngũ CBCC cấp xã, phát huy vai trò cầu nối giữa hệ thống chính quyền Nhà nước với nhân dân.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác