Toàn tỉnh

4.348 lao động được giải quyết việc làm

09:02 - Thứ Sáu, 16/06/2017 Lượt xem: 562 In bài viết
ĐBP - Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 4.348 lao động (đạt 50,8% kế hoạch năm, tăng 0,29% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, thông qua Quỹ quốc gia về việc làm là 605 người; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh 300 người; xuất khẩu lao động 9 người; tuyển dụng vào các đơn vị hành chính sự nghiệp 285 người và thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác là 3.149 người. Cũng trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho khoảng 3.950 lao động (đạt 49,4% kế hoạch năm). Trong đó, 1.811 lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Đức Linh
Bình luận

Tin khác