Trả lời kiến nghị cử tri

09:07 - Thứ Sáu, 16/06/2017 Lượt xem: 1978 In bài viết
ĐBP - Cử tri phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ kiến nghị: Bãi rác Noong Bua hiện nay quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân và cán bộ, công chức làm việc ở các cơ quan đơn vị khu vực gần bãi rác. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ di chuyển bãi rác Noong Bua.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: (Văn bản số 121/STNMT-QLĐĐ ngày 27/2/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Bãi rác Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua (Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 18/3/2016), giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai dự án và được UBND tỉnh phê duyệt: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 26/7/2013); Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 6/5/2016 của UBND tỉnh); Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh).

Ngày 23/11/2016 sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt gói thầu số 7: xây lắp và mua sắm thiết bị công trình cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua.

Hiện tại, sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm theo kế hoạch đã đề ra.

Song song với quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình: cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua; Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên (Văn bản số 242/BC-STNMT ngày 3/11/2016) trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trong đó:

Mục tiêu của dự án: Thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, bùn ga, bể phốt, chất thải rắn công nghiệp thông thường của TP. Điện Biên Phủ, khu vực lòng chảo huyện Điện Biên và các vùng lân cận.

Quy mô của dự án: Xây dựng khu xử lý và tiêu hủy rác thải sinh hoạt công suất 120 tấn/ngày; xây dựng khu xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường công suất 20 tấn/ngày; xây dựng khu xử lý, chế biến bùn bể phốt, bùn thải làm phân vi sinh công suất 15 tấn/ngày.

Địa điểm: diện tích 10,5ha bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

Cử tri huyện Tuần Giáo kiến nghị: Từ khi nhận bàn giao ký kết hợp đồng thu gom rác thải đầu năm 2016 với UBND huyện Tuần Giáo đến nay; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng tỉnh làm chưa tốt, còn để mất vệ sinh, chỉ đổ rác trong thùng lên ô tô, không dọn rác vương vãi bên ngoài gây ô nhiễm môi trường, không bằng các năm trước khi huyện còn quản lý công tác thu gom rác thải.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng tỉnh trả lời: (Văn bản số 10/CV-CTCPMT ngày 10/2/2017 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng tỉnh).

Thời gian thực hiện công tác thu gom và vận chuyển rác được Công ty bắt đầu thực hiện từ 16 giờ và kết thúc vào 6 giờ sáng ngày hôm sau. Trong thời gian thực hiện công việc, sau khi ô tô cẩu rác trong thùng đi thì công nhân phụ trách khu vực đó có trách nhiệm thu gom phần rác còn tồn đọng lại vào 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Theo như ý kiến của nhân dân thì vẫn còn rác vương vãi bên ngoài trong lúc cẩu rác. Tuy nhiên, sau đó công nhân tiếp tục quét dọn sạch sẽ đảm bảo đến 6 giờ sáng ngày hôm sau khu vực thi công không còn tồn đọng rác và sự việc trên vẫn trong thời gian thực hiện công việc của Công ty.

 (Còn nữa)

Bình luận

Tin khác