Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn Điện Biên Đông

09:27 - Thứ Hai, 19/06/2017 Lượt xem: 1141 In bài viết
ĐBP - Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Điện Biên Đông đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt nghiệp vụ công tác, kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm, tạo thế trận lòng dân vững chắc.


Công an huyện Điện Biên Đông kiểm tra kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vận động thu hồi được trên địa bàn. Ảnh: Lan Anh (Công an tỉnh)

Trao đổi với chúng tôi về công tác xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông cho biết: Công an huyện thường xuyên chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Bộ Công an về xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực làm chủ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT). Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức với nhiều hình thức như: Thông qua hệ thống loa truyền thanh huyện, xã vào các buổi sáng, chiều tối; diễu hành trên các trục đường huyện, xã; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và trật tự xã hội. Từ đó, người dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia tích cực trong công tác quản lý, giáo dục người nghiện ma túy, người vi phạm pháp luật ở khu dân cư, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để phức tạp nảy sinh, khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người...

Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ năm 2016 đến nay, người dân đã cung cấp cho cơ quan công an 153 tin, trong đó có 115 tin có giá trị đã được Công an huyện, công an các xã xác minh và giải quyết ổn định tình hình; nhắc nhở 23 hộ kinh doanh ở khu vực chợ trung tâm thị trấn, chợ Mường Luân không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, nhờ đó trên địa bàn không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị từ người dân, Công an huyện đã tổ chức 17 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”, qua đó tiếp nhận 265 ý kiến đóng góp về công tác xây dựng lực lượng công an, 363 ý kiến tham gia cho lực lượng công an về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Để xây dựng các tổ chức quần chúng và lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở, từ đầu năm 2017 đến nay, Công an huyện tiếp tục duy trì, củng cố, kiện toàn 233 tổ an ninh nhân dân, 10 tổ bảo vệ dân phố, 243 tổ hòa giải, 243 tổ dân phòng ở các xã, thị trấn. Đồng thời tổ chức phát động phong trào thi đua trong lực lượng công an xã, với 100% các xã đăng ký thi đua; tham mưu cho UBND các xã tiến hành kiện toàn lại đội ngũ công an xã. Công an huyện xây dựng Kế hoạch số 236/KH-CAH, ngày 13/3/2017 về huấn luyện công an viên huyện Điện Biên Đông năm 2017; phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức huấn luyện cho tổ bảo vệ dân phố và lực lượng trưởng, phó công an các xã và công an viên các bản. Đồng thời, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Đến nay đã có 53 cơ quan, doanh nghiệp; 60 trường học; 14 xã, thị trấn; 243 bản, tổ dân phố ký cam kết đảm bảo ANTT; vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ; tranh thủ 240 người có uy tín, già làng, trưởng bản vận động người dân tham gia đảm bảo ANTT và giải quyết các vụ việc về ANTT ở cơ sở.

Phạm Dương
Bình luận

Tin khác