Bạn đọc & Tòa soạn

Sớm chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung tại bản Cáp

10:43 - Thứ Sáu, 01/09/2017 Lượt xem: 1941 In bài viết
ĐBP - Ngày 31/7/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2761/KH-UBND về việc Triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng, sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Theo đó, lộ trình xóa bỏ các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công và lò thủ công cải tiến trong khu vực thành phố, thị trấn, thị tứ, khu vực gần khu dân cư, gần khu vực canh tác trồng lúa, hoa màu, phạm vi bảo vệ đê điều, thủy lợi, di tích văn hóa trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố phải chấm dứt hoạt động sau ngày 31/12/2014. Đối với cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò đứng liên tục phải chấm dứt sau ngày 31/12/2016. Đối với cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) phải chấm dứt hoạt động sau ngày 31/12/2017.

Hiện nay, tại khu dân cư bản Cáp, thị trấn Tủa Chùa (huyện Tủa Chùa) có 1 cơ sở đang sản xuất gạch đất sét nung bằng lò vòng, sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí). Hoạt động của lò gạch nói trên gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của cây trồng, chất lượng đời sống của hàng chục hộ dân. Đề nghị các cấp chính quyền, cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp chấm dứt hoạt động của lò gạch nói trên đúng thời gian theo quy định của UBND tỉnh.

Triệu Khánh Mai (Thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa)
Bình luận

Tin khác