Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

09:12 - Thứ Sáu, 02/03/2018 Lượt xem: 1223 In bài viết
ĐBP - Xác định phong trào thi đua (PTTÐ) yêu nước là một trong những hoạt động trọng tâm, trong nhiệm kỳ IV (2012-2017), Công đoàn Viên chức (CÐVC) tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CÐCS) trực thuộc phát động các PTTÐ, thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLÐ) tham gia. Các PTTÐ đã tạo thành làn sóng thi đua yêu nước sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ CBCCVCLÐ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, ngay từ đầu năm, CÐVC tỉnh chỉ đạo các CÐCS chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động các PTTÐ, ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua. Các PTTÐ trọng tâm, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” đã tạo động lực cho CBCCVCLÐ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác, cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc khoa học, thực hiện văn minh công sở, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, nhiều CÐCS đã vận dụng sáng tạo và phát động các PTTÐ có tính đặc thù của ngành gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ðiển hình như cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Ðảng, quản lý Nhà nước đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, ngày càng khẳng định rõ hơn chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh và các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh. Cán bộ công chức khối Nội chính đạt được nhiều kết quả trong công tác điều tra, thanh tra, truy tố, xét xử... bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Cán bộ, đoàn viên trong các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ, động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ðoàn viên công nhân lao động tại các đơn vị Doanh nghiệp đã tích cực phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm. Phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Nâng cao chất lượng hàng hoá, đáp ứng yêu cầu thị trường, đảm bảo lợi nhuận cao, ổn định việc làm cho người lao động.

Ðặc biệt, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến và nghiên cứu các đề tài khoa học được các CÐCS phát động thu hút đông đảo CBCCVCLÐ tham gia, đem lại giá trị về mặt kinh tế, xã hội. 5 năm qua, đoàn viên CBCCVCLÐ đã xây dựng và thực hiện 22 dự án, đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh và 2.090 sáng kiến, giải pháp được đoàn viên đăng ký thực hiện; trong đó có 1.980 sáng kiến, giải pháp đã được hoàn thành, mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Kết quả, hàng năm có trên 90% CBCCVCLÐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Trong nhiệm kỳ IV (2012-2017) có trên 2.060 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; trong đó 80 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp ngành. 145 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. 4 tập thể và 1 cá nhân được Tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất... 2 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 9 tập thể và 43 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen; 36 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Cùng với phát động và tổ chức hiệu quả các PTTÐ, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBCCVC được quan tâm thực hiện, các CÐCS chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho CBCCVC. Hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn tiếp tục được duy trì tốt. 5 năm qua, bằng những nghĩa cử cao đẹp đoàn viên, CBCCVCLÐ đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, quỹ phòng chống bão lũ, chương trình tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa, xây dựng Khu tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa, quỹ “Mái ấm công đoàn” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động...  với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Thời gian tới, CÐVC tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CBCCVCLÐ có phẩm chất chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tổ chức có hiệu quả các PTTÐ yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thanh Hường (Công đoàn Viên chức tỉnh)
Bình luận

Tin khác