Công đoàn viên chức tỉnh

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, vì quyền, lợi ích của đoàn viên

08:57 - Thứ Hai, 05/03/2018 Lượt xem: 1362 In bài viết
ĐBP - Hiện nay, Công đoàn viên chức (CÐVC) tỉnh phụ trách 84 công đoàn cơ sở (CÐCS) với 4.506 đoàn viên. Xác định chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức, viên chức, lao động (CCVCLÐ) là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp CÐVC tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò của các thành viên trong các hội đồng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để bảo vệ lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; tham gia với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, nâng lương, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ… Ðồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, bố trí sắp xếp công việc cho cán bộ CCVCLÐ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định tiền lương cho CCVCLÐ.

 

Hội thi Ứng xử văn hoá công sở do CÐVC tỉnh tổ chức thu hút đông đảo CB, CCVC tham gia.

Hoạt động xã hội luôn được duy trì, các CÐCS quan tâm tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động như: Quỹ “Mái ấm công đoàn”; “Ngày vì người nghèo”; “Ðền ơn đáp nghĩa”; “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”; ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai… với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. 100% CÐCS phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động viên và chúc tết các gia đình chính sách, gia đình cán bộ CCVCLÐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu, hỷ; phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng, từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn” đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 7 ngôi nhà cho cán bộ CCVCLÐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thông qua các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động và công tác xã hội đã kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn của đoàn viên công đoàn, từ đó tạo sự tin tưởng, gắn bó của đoàn viên với tổ chức công đoàn, góp phần khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái của mỗi cán bộ CCVCLÐ.

Hàng năm 100% cán bộ CCVCLÐ được quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn các cấp. Trọng tâm là Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII và các chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn cấp trên về thực hiện các Nghị quyết, chuyên đề, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết TW 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” …

Phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ của Cán bộ CCVCLÐ được các CÐCS chủ động phối hợp thực hiện. Hiện nay, có trên 3.000 lượt người đang theo học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; trên 2.500 lượt người được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn… Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức, phương pháp, cách làm phong phú, nội dung thiết thực, thu hút đoàn viên tham gia mang lại hiệu ứng cao như: Hội thi “Gia đình điểm 10” năm 2013; Cuộc thi “Ứng xử văn hóa hóa công sở”...

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các CÐCS quan tâm đẩy mạnh, trong nhiệm kỳ đã có hàng trăm cuộc hội thao, hội diễn văn nghệ được tổ chức từ cơ sở. Cán bộ CCVCLÐ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT do các cấp, các ngành tổ chức và đạt thành tích cao.

Các phong trào thi đua do công đoàn, các cấp, các ngành phát động triển khai hiệu quả, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của tập thể Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ đoàn viên các cấp CÐVC tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh luôn được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 340 đoàn viên, thành lập mới 3 CÐCS, tiếp nhận thêm 37 CÐCS. Chất lượng sinh hoạt từng bước được đổi mới, nội dung sinh hoạt có trọng tâm và thiết thực. Hàng năm có trên 90% đoàn viên đạt danh hiệu “Ðoàn viên công đoàn xuất sắc”; trên 95% CÐCS đạt “CÐCS vững mạnh”.

Ghi nhận thành tích của các cấp CÐVC tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua có 2.060 đạt chiến sĩ thi đua các cấp, 145 lượt tập thể đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, 47 lượt tập thể cá nhân được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương các loại, hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và các cấp các ngành tặng thưởng bằng khen và giấy khen.

Phạm Thị Hà (Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh)
Bình luận

Tin khác