Sinh hoạt tư tưởng

Làm cho có...

08:48 - Thứ Hai, 09/04/2018 Lượt xem: 2543 In bài viết
ĐBP - Ðã từ lâu xuất hiện một loại văn bản, báo cáo làm theo kiểu: Làm cho có; làm cho xong thủ tục; làm để khỏi bị đưa vào danh sách nợ báo cáo, nợ chuyên đề; làm cho kịp thời hạn quy định nộp về cơ quan phối hợp, lên đơn vị cấp trên...

Chính vì thế, sẽ không hiếm nếu một ngày nào đó bạn gặp phải những văn bản, báo cáo mà rõ dài vài trang, đầu mục đầy đủ, giải pháp đàng hoàng... nhưng đọc kỹ rồi thì “ngã ngửa” ra, vì tất cả đều đã có trong văn bản hướng dẫn làm báo cáo của cấp trên, giải pháp triển khai, phân công nhiệm vụ được thay tên đổi họ cho đúng cấp. Còn phần quan trọng nhất, nó thể hiện là cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa bàn mình đã làm nội dung đó khi nào, làm như thế nào, ai là người làm và đặc biệt là con số cụ thể chứng minh là gì, thì tuyệt nhiên không thấy.

Vừa qua cơ quan B. có xây dựng báo cáo hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác Y. Tuy nhiên, đọc cả báo cáo thì nhớ nhất, cụ thể nhất là cái căn cứ triển khai nội dung là: “Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số... ban hành ngày...”. Còn sau 1 năm thực hiện công tác hỗ trợ; cơ quan B. đã tư vấn thủ tục cho bao nhiêu cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan... thì không hề thấy.

Vấn đề đặt ra là, vì sao lại có hiện tượng này. Có phải nội dung, vấn đề cần báo cáo quá nhỏ, không cần thiết nên cơ sở không quan tâm? Liệu có phải đó là những nội dung, vấn đề đã được đề cập nhiều trong các báo cáo khác rồi? Nhân lực thiếu, không đủ để bố trí thực hiện?... Nếu mọi nguyên nhân đều không phải, thì thiết nghĩ nên xem xét đến nhận thức, cách làm, cách chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát, đánh giá... Bởi vì, hậu quả của những báo cáo “chay”: copy hướng dẫn xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện, copy hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của cấp trên; thiếu dữ liệu cụ thể minh chứng... nghiêm trọng hơn rất nhiều. Với những báo cáo ấy, nhân dân tiếp cận khó có thể tin rằng cơ quan công quyền đã làm việc nghiêm túc; đơn vị phối hợp không biết lấy gì để tin tưởng; báo cáo kinh tế thì chắc là không thể “ra tiền” nếu chẳng có số liệu, địa chỉ chứng minh...

Thảo Vi
Bình luận