Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2020

06:03 - Thứ Sáu, 11/05/2018 Lượt xem: 1593 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (11/5), Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2020.

 

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2020.

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tư tưởng “dân vận” Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực dân vận; cung cấp thông tin về tình hình nhân dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mới phát sinh trong tầng lớp nhân dân. Tại lễ ký kết, 2 bên đã thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị. Qua đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy có trách nhiệm thường xuyên cung cấp các văn bản của Trung ương, địa phương về công tác dân vận cho hội Nhà báo tỉnh; trao đổi thông tin định hướng, tuyên truyền cho hội Nhà báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh về những trọng tâm công tác dân vận trong từng thời kỳ và hàng năm; chủ trì phối hợp, chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết, tổ chức phát động và tổng kết cuộc thi báo chí tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đối với Hội Nhà báo tỉnh, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội và hội viên nhà báo tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về công tác dân vận; chỉ đạo các chi hội và hội viên nhà báo, các cơ quan báo chí trong tỉnh chú trọng tuyên truyền những vấn đề liên quan đến lợi ích hợp pháp của nhân dân; khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; chỉ đạo việc tham gia chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để tổ chức phát động, tổng kết cuộc thi báo chí tuyên truyền về phong trào thi đua dân vận khéo…

Các nội dung chương trình phối hợp đã được lãnh đạo hai cơ quan thống nhất, ký kết thực hiện.

Tin, ảnh: Tú Anh
Bình luận

Tin khác