Khảo sát mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

08:28 - Thứ Hai, 06/08/2018 Lượt xem: 1020 In bài viết
ĐBP - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Ðề án Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Ðề án nhằm đánh giá khách quan việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính, quy trình thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương. Từ đó xây dựng các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lợi ích của người dân, tổ chức.

Lộ trình khảo sát sẽ tiến hành từ quý IV/2018 - quý I/2021. Theo đó, việc khảo sát được tiến hành đối với các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có cung ứng dịch vụ tài chính công cho người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Nội dung khảo sát thực hiện theo 5 tiêu chí về: tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, sự phục vụ của công chức, kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính Nhà nước và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị. Các lĩnh vực tiến hành khảo sát đó là: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng nhà ở, chính sách xã hội, thuế…

Gia Kiệt
Bình luận

Tin khác