Ðiện Biên Ðông chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

08:37 - Thứ Hai, 06/08/2018 Lượt xem: 1316 In bài viết
ĐBP - Hiện nay, huyện Ðiện Biên Ðông có 1.999 cán bộ, công chức; trong đó có 294 cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn. Những năm trước đây, đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt đội ngũ cán bộ cấp xã trên địa bàn huyện vừa thiếu lại vừa yếu, nhất là về trình độ chuyên môn; lý luận chính trị còn hạn chế đã ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thời gian qua, huyện Ðiện Biên Ðông đã chú trọng triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, hiệu quả xử lý công việc cho cán bộ trên địa bàn. Ðặc biệt, năm 2011, Ban chấp hành Ðảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/HU, về “Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển cán bộ trên địa bàn huyện đến năm 2020”. Nghị quyết đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ.

Ông Ngô Văn Thanh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ðiện Biên Ðông, cho biết: Trên cơ sở quy hoạch, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ. Lựa chọn những cán bộ có năng lực để đào tạo các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao. Ðồng thời, tích cực đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ chưa đạt chuẩn theo yêu cầu chức danh, nhất là cán bộ cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt. Không còn tình trạng cử đi đào tạo, bồi dưỡng tràn lan. Ðối với cán bộ, công chức cấp huyện tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên. Ðối với cán bộ cấp xã tập trung đào tạo trung cấp lý luận chính trị và quản lý Nhà nước, công chức cấp xã tập trung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Mục tiêu đào tạo là chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hiện có và bồi dưỡng lực lượng kế cận. Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng cán bộ được nâng lên rõ rệt, nhiều cán bộ được bầu, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của huyện, của xã và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trong huyện.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 03 của Huyện ủy, đến nay huyện Ðiện Biên Ðông có 712 cán bộ, công chức được cử đi đào tạo trình độ đại học, 28 người đào tạo trình độ thạc sĩ; tổ chức bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cho 115 cán bộ cấp huyện. Hàng năm, huyện tổ chức bồi dưỡng cho trên 1.800 lượt viên chức ngành Giáo dục đáp ứng nhiệm vụ công tác của ngành. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 84 lượt người, quản lý Nhà nước cho 128 lượt người giữ các chức danh chủ chốt cấp xã. Ðối với công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị, huyện cử 26 cán bộ, công chức cấp huyện đi học cao cấp lý luận chính trị; tổ chức cho 55 cán bộ cấp huyện và 300 cán bộ, công chức cấp xã học trung cấp lý luận chính trị. Cử 19 người đi bồi dưỡng chức danh bí thư và phó bí thư cấp xã, thị trấn; 6 người là chủ tịch ủy ban MTTQ các cấp đi bồi dưỡng chức danh… Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, hiện nay toàn huyện Ðiện Biên Ðông có 1.066/1.999 cán bộ, công chức và viên chức có trình độ đại học và 11 người trên đại học; 168 cán bộ, công chức có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; 712/1.999 cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên. Về cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt dưới 35 tuổi, cấp huyện có 10 người và cấp xã có 21 người. Nhiều cán bộ sau khi được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đã có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm trong công việc, khả năng vận dụng tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn. Trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và chuẩn bị nhân sự các kỳ đại hội Ðảng các cấp, những cán bộ được đề cử, bầu vào các chức danh lãnh đạo, cấp ủy Ðảng các cấp về cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, góp phần hoàn thành mục tiêu Ðảng bộ huyện Ðiện Biên Ðông đề ra trong từng nhiệm kỳ.

Phong Vân
Bình luận

Tin khác