Phát huy vai trò ban công tác mặt trận ở cơ sở

02:45 - Thứ Sáu, 10/08/2018 Lượt xem: 3465 In bài viết
ĐBP - Các ban công tác mặt trận (CTMT) Tổ quốc ở khu dân cư giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới chấp hành các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới…

 

Cán bộ mặt trận xã Thanh An (huyện Ðiện Biên) vận động người dân bản Chiềng An tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: Đức Thái

Trong năm 2018, thực hiện vai trò, chức năng của mình, thành viên các ban CTMT khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân và đạt được một số kết quả tích cực với tổng cộng 30 ý kiến. Ðồng thời, thành viên các ban CTMT giữ vai trò nòng cốt ở cơ sở đã cùng MTTQ cấp trên xây dựng các mô hình điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gồm: “Mỗi hộ gia đình phải có 1 nhà tiêu hợp vệ sinh”; “Không thả rông gia súc, gia cầm”; “Di chuyển chuồng trại gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở” và mô hình “Trồng rừng che phủ và bảo vệ đầu nguồn nước” (huyện Tủa Chùa); tổ chức cho 7.400 hộ ở 108/237 khu dân cư đăng ký xây dựng mô hình “5 không”; 12.280 hộ ở 176/237 khu dân cư ký cam kết tham gia mô hình “Tổ tự quản về vệ sinh môi trường”... Các ban CTMT cơ sở đã tổ chức cho nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, vận động nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ. Ðồng thời, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... đây được coi là hoạt động thiết thực, quan trọng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua ở các khu dân cư.

Cùng với các tổ chức thành viên, ban CTMT luôn đi đầu trong việc vận động nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các ngành nghề, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế; chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần giảm hộ nghèo. Song song với phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo của Ðảng và Nhà nước đến nhân dân được duy trì thường xuyên, liên tục. Các ban CTMT đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang ở cơ sở tổ chức tuyên truyền vận động bà con các dân tộc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, dưới sự chỉ đạo của MTTQ các cấp, ban CTMT ở cơ sở tập trung động viên nhân dân tham gia có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục duy trì và xây mới các mô hình tự quản ở khu dân cư. Ðiển hình như TP. Ðiện Biên Phủ có 100% xã, phường, tổ dân phố, bản; 15.373 hộ gia đình, 67 cơ quan, 38 trường học ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự và đăng ký đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; huyện Tuần Giáo có 145/237 khu dân cư đăng ký mô hình “Tổ an ninh tự quản”, 9.791 hộ ký cam kết tham gia...

Trong thời gian tới, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của các ban CTMT ở khu dân cư, đòi hỏi mỗi thành viên ban CTMT phải ý thức tốt vai trò của mình; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm để có kỹ năng tuyên truyền, vận động. Cấp ủy Ðảng, chính quyền cơ sở cần quan tâm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua nhằm khơi dậy lòng yêu nước, nội lực của cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Phạm Dương
Bình luận