Thành phố Ðiện Biên Phủ chú trọng bồi dưỡng cán bộ

10:06 - Thứ Tư, 22/08/2018 Lượt xem: 7476 In bài viết
ĐBP - Hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, từng bước hiện đại, một trong những giải pháp được TP. Ðiện Biên Phủ chú trọng thực hiện trong những năm qua là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” UBND xã Thanh Minh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

TP. Ðiện Biên Phủ hiện có gần 1.200 CBCCVC. Ðể xây dựng đội ngũ CBCCVC đạt chuẩn và thành thạo về trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kỹ năng lãnh đạo và quản lý điều hành, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay, thành phố luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong 2 năm (2016 - 2017) thành phố đã cử gần 700 lượt người đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ 15 người; quản lý Nhà nước gần 150 người; lý luận chính trị 14 người; kiến thức, kỹ năng chuyên ngành trên 500 người; kỹ năng lãnh đạo quản lý 12 người… Song song với công tác đào tạo, TP. Ðiện Biên Phủ cũng không ngừng đổi mới công tác quản lý CBCCVC. UBND thành phố đã xây dựng hệ thống quy chế, quy định trách nhiệm của CBCCVC, đặc biệt xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng; thực hiện đổi mới công tác bổ nhiệm thông qua phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Trên cơ sở quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thành phố thực hiện tuyển chọn lãnh đạo cấp phòng theo hướng chú trọng nguyên tắc thực tài, trách nhiệm, đổi mới phương thức và nội dung lấy phiếu tín nhiệm.

Ông Ðỗ Thành Công, Trưởng phòng Nội vụ TP. Ðiện Biên Phủ cho biết: Chất lượng đội ngũ CBCCVC ngày càng nâng cao nhờ được đào tạo, bồi dưỡng cả về trình độ chuyên môn, kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm công tác. CBCCVC đi đào tạo bồi dưỡng cơ bản đảm bảo chuẩn ngạch công chức, cơ cấu chức danh và số lượng công chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Công tác đào tạo CBCCVC trong những năm qua đã tạo những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, tự giác, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của tổ chức, bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đội ngũ CBCCVC của thành phố cũng còn những mặt hạn chế như: Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước của một bộ phận CBCCVC chưa nghiêm; một số CBCCVC chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ… làm ảnh hưởng chất lượng hoạt động công vụ. Chính vì vậy, TP. Ðiện Biên Phủ luôn xác định việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình cải cách hành chính. Ðiều đó được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 774/KH - UBND của UBND TP. Ðiện Biên Phủ về phát triển nguồn nhân lực thành phố đến năm 2020. Ðó là, đối với cán bộ, công chức: 100% trưởng, phó phòng và tương đương có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên; hàng năm ít nhất 80% trở lên được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ, 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ. Ðối với viên chức giữ chức vụ quản lý, 70% trở lên được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; 60% trở lên được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; hàng năm ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng, cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành…

Bài, ảnh: Thu Hằng
Bình luận

Tin khác

Back To Top