Cải cách hành chính

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

08:54 - Thứ Sáu, 14/09/2018 Lượt xem: 3427 In bài viết

ĐBP - Công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch hành chính công với mục tiêu đặt ra đó là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo CCHC.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Mường Nhà (huyện Ðiện Biên) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Minh Thùy

Trên tinh thần đó, 19/19 cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực; 10/10 UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã hoàn thành việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính (TTHC) trong năm 2018. Tổng số 85 TTHC được lựa chọn đều đã được rà soát. Qua rà soát có 38 TTHC kiến nghị giữ nguyên; 21 TTHC thôi không rà soát do văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC hết hiệu lực thi hành, đã được thống kê công bố mới theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; 26 TTHC kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương sửa đổi, bổ sung.

Trách nhiệm cao trong việc rà soát các TTHC, đối với nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực giao thông - vận tải qua rà soát 18 TTHC đều được đề xuất theo hướng giảm thời hạn giải quyết TTHC. Cụ thể, Sở Giao thông - Vận tải kiến nghị giảm thời hạn giải quyết đối với 5 TTHC từ 7 ngày xuống còn 5 ngày; 1 TTHC giảm từ 10 ngày xuống 7 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Theo ông Nguyễn Ðình Giang, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, việc giảm thời hạn giải quyết đối với các TTHC, như: chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác; cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác… sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi làm TTHC cho các tổ chức, cá nhân; đồng thời tăng cường trách nhiệm đối với cơ quan giải quyết TTHC.

Ðối với nhóm TTHC, quy định có liên quan về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, qua rà soát Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ TTHC đối với việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Lý giải điều này, ông Hà Văn Quân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, đề xuất bỏ thành phần hồ sơ “tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký” là vì đã có biên bản kiểm tra điều kiện tại cơ sở trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y theo quy định về quản lý thuốc thú y. Việc bỏ thành phần hồ sơ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y. Hay trong lĩnh vực tư pháp, cấp huyện và Sở Tư pháp đều thống nhất đề xuất theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thời hạn giải quyết đối với 12 TTHC liên quan. Trong đó, đối với TTHC đăng ký lại khai sinh được đề xuất thời hạn giải quyết trong ngày làm việc (nếu hồ sơ đã đầy đủ thành phần phải nộp và xuất trình), trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời xác minh qua hệ thống bưu chính).

Không chỉ nỗ lực trong việc rà soát các TTHC, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách TTHC. Ðến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.531 TTHC; trong đó hơn 700 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên cổng trang thông tin của cơ quan Nhà nước. Hệ thống “Một cửa” điện tử đã được đầu tư xây dựng với 12 cơ quan triển khai (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, 9/10 UBND cấp huyện (trừ UBND huyện Nậm Pồ mới chia tách chưa được đầu tư). Qua đó, mang lại hiệu quả trong công tác CCHC, giảm thiểu thời gian xử lý công việc cho cán bộ tiếp nhận và thụ lý, thống kê và quản lý hồ sơ, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết các TTHC; đồng thời cung cấp các công cụ giúp người dân có thể dễ dàng tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ qua hệ thống mã vạch đặt tại bộ phận “Một cửa”.

Nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm, đẩy mạnh công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần đẩy mạnh CCHC của tỉnh; cuối tháng 7 vừa qua UBND tỉnh đã phê duyệt Ðề án Xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Theo đó, đề án sẽ xác định mức độ quan trọng, ưu tiên của từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần để chấm điểm đánh giá, khuyến khích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trên từng lĩnh vực, tiêu chí; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo CCHC cũng như nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Minh Thùy
Bình luận

Tin khác