Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Tuần Giáo

09:01 - Thứ Hai, 24/12/2018 Lượt xem: 8984 In bài viết

ĐBP - Hàng năm, huyện Tuần Giáo căn cứ mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết HÐND, kế hoạch của UBND huyện giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các xã; yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện phụ trách một xã, theo dõi, chỉ đạo, chịu trách nhiệm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo theo kế hoạch được giao. Ðồng thời, trên cơ sở số hộ nghèo đầu năm, huyện phân tích thực trạng, nguyên nhân nghèo của hộ nghèo tại các xã và các lĩnh vực có ảnh hưởng đến công tác giảm nghèo, đề ra những giải pháp cụ thể, sát thực tế để thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Huyện tập trung làm tốt công tác vận động và thực hiện có hiệu quả việc xã hội hóa công tác giảm nghèo theo hướng Nhà nước, cộng đồng xã hội hỗ trợ và bản thân hộ nghèo, người nghèo tự vươn lên nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững.

 

Người dân xã Tỏa Tình thu hoạch quả sơn tra.

Thực hiện chương trình quốc gia về vay vốn ưu đãi, tạo việc làm cho người nghèo, giai đoạn 2016 - 2018, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai, giải quyết cho 6.622 lượt người nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn vay vốn ưu đãi với tổng số tiền cho vay tăng theo các năm và đạt bình quân 69,3 tỷ đồng/năm. Các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn từng bước thay đổi nhận thức, tăng gia sản xuất, tiếp cận một số mô hình phát triển sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Từ năm 2016 đến nay, huyện đào tạo nghề cho 3.110 lao động nông thôn, gồm các nghề: Kỹ thuật nông, lâm nghiệp tổng hợp, kỹ thuật nuôi thủy sản, nghề phi nông nghiệp… với tổng kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng. Qua đào tạo đã trang bị cho người lao động những kiến thức cơ bản, giúp họ tiếp cận khoa học kỹ thuật, góp phần thay đổi tư duy, phương pháp sản xuất lạc hậu. Lao động qua đào tạo đã áp dụng kiến thức, kỹ năng mới vào sản xuất, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Ngoài ra, từ năm 2016 - 2018, huyện Tuần Giáo thực hiện hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 của Chính phủ bằng việc hỗ trợ vật nuôi (bò, dê sinh sản, ngan Pháp, gà Lương phượng…) cho 1.640 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn 18 xã với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng. Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất theo chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện thực hiện hỗ trợ hộ nghèo cây trồng, vật nuôi như: Cây dược liệu (sa nhân), cây ăn quả (bưởi diễn, xoài Ðài Loan, nhãn chín muộn, cam Xã Ðoài...), bò, dê sinh sản, ngan Pháp, gà Ai Cập, hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh với kinh phí gần 13,2 tỷ đồng. Việc triển khai hỗ trợ đảm bảo đúng trình tự, quy định. Nội dung hỗ trợ đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân, từng bước nâng cao trách nhiệm cũng như vai trò làm chủ của người dân trong công tác giảm nghèo. Hỗ trợ tiền điện cho 27.617 lượt hộ nghèo và 2.752 lượt hộ gia đình chính sách với kinh phí hơn 17,6 tỷ đồng; cấp 192.535 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số sống tại các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Có thể thấy rằng, tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian qua trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã giảm đáng kể, từ 55,6% (đầu năm 2016) xuống còn 45,17% (cuối năm 2018). Không chỉ vậy, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống nhân dân.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top