Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

09:00 - Thứ Hai, 18/03/2019 Lượt xem: 11521 In bài viết

ĐBP - Nhờ phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức thành viên, thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã có sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến khu dân cư. Thông qua cuộc vận động, từng bước giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực... từ đó tạo sức mạnh, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

ÐVTN huyện Nậm Pồ giúp người dân xã Nà Khoa dựng nhà ở.

Ông Thào Nhè Cáng, Chủ tịch MTTQ huyện Nậm Pồ, cho biết: Ðể cuộc vận động mang lại hiệu quả, hàng năm, Thường trực MTTQ huyện chỉ đạo MTTQ các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động từng quý, năm; đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung, mục tiêu của cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tổ chức cho các khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện phong trào.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, 132 ban công tác mặt trận thôn, bản ở 15 xã trên địa bàn toàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với chính quyền các cấp vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất cùng nhiều ngày công lao động, tiền mặt để thực hiện, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội (xây dựng trường học, làm đường giao thông, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường...); tiêu biểu như các xã: Nà Hỳ, Chà Nưa, Chà Tở, Nà Khoa, Nậm Nhừ… Ðặc biệt, mới đây nhất có trường hợp gia đình ông Hoàng A Ký ở bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ là một trong những điển hình đóng góp công sức, vật chất tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ông Ký cho biết, sau khi được sự vận động của Ban Công tác Mặt trận bản cũng như chính quyền xã, gia đình ông đã hiến hơn gần 1ha đất để xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Nhừ. Ðến nay, ngôi trường sắp hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã.

Ngoài ông Hoàng A Ký, thời gian qua, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo nhân dân các bản trên địa bàn toàn huyện hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều hộ gia đình có những đóng góp nhất định trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Bên cạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, người dân trên địa bàn huyện đã thực hiện có hiệu quả việc xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh. Hàng năm, Ban công tác Mặt trận bản phối hợp với tổ chức, đoàn thể hướng dẫn người dân ký kết thi đua xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội. Nhờ đó, các hủ tục dần được xóa bỏ, văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Trong năm 2019, toàn huyện phấn đấu có trên 4.200 hộ đạt gia đình văn hóa; gần 60 thôn, bản được công nhận thôn, bản văn hóa; trên 80 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Ngoài ra, huyện cũng phấn đấu đến cuối năm 2019 có 1 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Có thể thấy, việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Nậm Pồ thời gian qua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt kết quả đáng mừng. Trong tổng số 15 xã, toàn huyện có xã Chà Nưa đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; xã Chà Cang đạt 9 tiêu chí; Si Pa Phìn đạt 8 tiêu chí; các xã: Nậm Nhừ, Nậm Chua, Vàng Ðán đạt 7 tiêu chí; xã Nà Khoa, Chà Cang, Chà Tở, Na Cô Sa, Nà Hỳ đạt 6 tiêu chí; các xã còn lại đạt 5 tiêu chí. Ðây thực sự là tín hiệu đáng mừng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo ở huyện còn nhiều khó khăn như Nậm Pồ, góp phần quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận