Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh

08:59 - Thứ Hai, 29/07/2019 Lượt xem: 11310 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Ðại đội 17 công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) giúp dân làm đường ra khu chế biến.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt thường xuyên quán triệt, nắm vững quan điểm, đường lối quân sự của Ðảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Ðồng thời, thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 77/2010/NÐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực ngoại biên, tuyến biên giới, nội địa, tập trung địa bàn trọng điểm, phức tạp. Từ đó kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh phương án xử lý hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân thì việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP - AN) cho các đối tượng là trọng tâm, nền tảng. Vì vậy, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Ðề án Bảo đảm quốc phòng tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030. Ðến nay, 10/10 huyện, thị, thành phố đã mua và lắp đặt hệ thống báo động phòng không; 5 huyện đã cấp đất thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang; 2 địa bàn đã xây dựng trận địa phòng không và một số huyện đang tiến hành xây dựng và hoàn thiện trận địa phòng không bảo vệ khu vực phòng thủ then chốt. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ các cấp hoàn thành 100% kế hoạch, bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Thông qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng trong khu vực phòng thủ.  Bộ CHQS tỉnh cũng tăng cường tham mưu và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng. Hội đồng giáo dục giáo dục QP - AN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động có nền nếp, đúng quy chế. Năm 2018, toàn tỉnh đã bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 5.643 cán bộ, công chức, đảng viên từ đối tượng 1 đến các đối tượng là già làng, trưởng dòng họ; giáo dục QP - AN cho hơn 16.700 học sinh, sinh viên trong các trường. Thông qua công tác giáo dục đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá Nhà nước ta.

Ðội ngũ cán bộ quân sự các cấp được củng cố kiện toàn, bảo đảm về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ðã xây dựng lực lượng thường trực, quân số đạt 91,3% trở lên; các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ đạt 100% quân số; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý và sắp xếp đạt 97,84% chỉ tiêu; sắp xếp phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị dự bị động viên đạt 100%; báo động kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện, diễn tập quân nhân dự bị đạt 100% quân số. Củng cố, xây dựng, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ đúng luật; năm 2018 củng cố được 100% cơ sở dân quân tự vệ.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là tại vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm “dựa vào dân, lấy dân làm gốc”, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội được thực hiện có hiệu quả. Ðến nay, 940/1.813 thôn, bản và 56/130 xã, phường, thị trấn đã kết luận địa bàn bảo đảm cho lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đề nghị xét duyệt hồ sơ cho 134 đối tượng được hưởng chế độ chính sách; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại địa bàn có phụ cấp đặc biệt, đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn...

Nhờ làm tốt công tác xây dựng “thế trận lòng dân” giúp lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, QP - AN. Ðến nay, tình trạng xuất cảnh trái phép sang nước CHDCND Lào, CHND Trung Hoa giảm đáng kể (giảm 731 trường hợp so với năm 2017); đấu tranh, răn đe giáo dục, kiểm điểm 16 đối tượng; chuyển hóa, loại 16/27 bản, 4/14 xã của 3 huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà ra khỏi danh sách bị ảnh hưởng “Nhà nước Mông”; ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để gây mất ổn định an ninh trật tự, nhất là các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người theo các tà đạo: “Giê Sùa”, “Bà cô Dợ”, “Hội thánh của Ðức chúa trời Mẹ”.

Bài, ảnh: Phong Vân
Bình luận